Készül a költségvetés

2020. January 23., Thursday 14:02

Tíz napirendi pont megtárgyalása várt szerda délután a képviselő-testületre, mely ülésen részt vett File Beáta oroszlányi jegyző, valamint Szemző Ildikó, a város hatósági osztályának vezetője is.

Elsőként Papp Attila számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről.

Megkezdődött az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezése, azonban a már többször idézett, a közös hivatal felállításával kapcsolatos bizonytalanságok miatt az erről való döntést a február 19-i ülésre halasztották. Mint elhangzott, jó szolgálatot tenne a községnek egy kisbusz beszerzése, ami a rendezvények lebonyolításának megkönnyítése mellett a civil szervezetek, óvodások mobilitását is megkönnyítené. Mint azt Hartmann Imre alpolgármester kifejtette, nem lehetnek optimista elvárások a közös kasszával kapcsolatban, de a tisztánlátáshoz teljes kimutatással kell rendelkezniük a kiadási és bevételi oldalról. Ehhez kapcsolódva mondta Papp Attila, hogy bizony kiürült a kassza, és példaként a mini bölcsődét hozta fel, amire 10 millió forint támogatást adott az állam, miközben a tényleges költségek elérték a 17 millió forintot.

A döntéshozók a továbbiakban – többek között – elfogadták két intézmény nyári zárvatartási tervét. Ennek értelmében a mini bölcsőde július 27-től, augusztus 16-ig, a Kiskuckó óvoda augusztus 3-tól, augusztus 29-ig tart nyári szünetet. Ez idő alatt kerül sor a kisebb felújításokra, karbantartásokra is. A hivatal igazgatási szünetéről a februári ülésen döntenek. Elkészült a község éves rendezvénynaptára is, ezt hamarosan weboldalunkon tekintheti meg.

Napirenden kívül szólalt fel Író Sándor plébános, aki átfogóan ismertette a száki templom, illetve a szendi parókia felújítási munkálatait, valamint személyes segítséget és együttműködést ajánlott az önkormányzatnak a különböző közösségi eseményekkel, illetve az intézményi problémákkal kapcsolatban.

Kevesebb