Lakossági tájékoztató

2020. March 14., Saturday 14:00

Szákszend község polgármestereként a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében, a kormányzati intézkedésekkel összhangban, a mai napon - azonnali hatállyal - az alábbi intézkedéseket rendelem el:

1. Az önkormányzat által működtetett intézményekben – Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége, Önkormányzati Szociális Központ, Szákszendi Kiskuckó Óvoda, Szákszendi Faluház és Könyvtár – folyamatosan biztosítsák a kézfertőtlenítés lehetőségét mind a dolgozók, mind az ügyfelek részére igénybe vehetően. Növeljék az intézményekben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát. Valamennyi dolgozónak biztosítsák mindazon eszközöket, védőfelszereléseket, amelyek munkakörük biztonságos ellátásához szükségesek.

2. A megelőzés érdekében, és betartva a kormányzati előírásokat utasítottam az intézményvezetőket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott és folyamatosan frissülő listáján nem szereplő országokból útjukról hazatérő dolgozóknak illetve velük egy háztartásban együtt élő közeli hozzátartozóiknak is adják meg azon tájékoztatást, hogy milyen biztonsági eljárás lép érvénybe, milyen magatartást kell tanúsítaniuk, illetve azonnali bejelentési kötelezettségük van abban az esetben, amennyiben légúti tüneteket tapasztalnak magukon hazaérkezésüket követően. 

3. Utasítottam a Könyvtár vezetőjét, hogy minden kulturális rendezvényt (előadás, koncert, 100 fő feletti összejövetelek) mondjon le, ill. ne kerüljön megszervezésre. A közelgő falunap megrendezése is (jelen állás szerint) kérdéses, ezért minden előszerződést, akár szóban akár írásban, el kell látni egy záradékkal, melynek lényege, hogy vis major esetén, azaz amennyiben a kormány június 13-ig nem oldja fel a jelenlegi vészhelyzetet, és a rendezvény nem kerülhet lebonyolításra, az önkormányzat mentesül minden anyagi és nem anyagi kárpótlás alól.

4. A könyvtár továbbra is nyitva tart, az intézményvezető hatásköre a könyvtárban való tartózkodási idő és egyidőben, egyhelyen tartózkodók létszámának meghatározása.

5. Megkérem a könyvtár vezetőjét, hogy saját hatáskörben döntsön arról, hogy a Faluházban működő civil szervezeteknek milyen jellegű, gyakoriságú és létszámú tevékenységét engedélyez. A döntésnél vegye figyelembe, hogy adott civil szervezeti tevékenység milyen célcsoportot érint, kiemelten a szákszendi Nyugdíjas Klub esetében.

6. Utasítom a Szákszendi SE elnökét, hogy a sportegyesület által szervezett edzések, valamint a versenynaptár szerinti mérkőzések kizárólag „zárt kapus” rendezéssel kerülhessenek megtartásra az előírt létszámkorlátot is figyelembe véve. 

7. Megkérem a Kiskuckó óvoda, valamint a mini bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek programjainak szervezése és lebonyolítása során lehetőség szerint ne kerüljön sor több gyermek csoportot együttesen érintő, egy helyen tartandó rendezvényre, csoportos kirándulást ne szervezzen. A szülők, hozzátartozók óvodaépületben/bölcsődeépületben történő – különösen egy légtérben – való tartózkodása esetére, saját hatáskörben, létszámszabályokat alakítsanak ki. Az intézmények a megszokott és meghirdetett nyitvatartás mellett üzemelnek. 

8. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat keretein belül működő idősek napközi foglalkoztatását, tekintettel arra, hogy ez a korcsoport a legveszélyeztetettebb, visszavonásig felfüggesztem. 

9. Utasítom az Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal kirendeltség vezetőjét, hogy a hivatal épületében az ügyfélfogadás rendszerét tekintse át és a szükséges korlátozó intézkedéseket vezesse be, figyelembe véve az elektronikus ügyintézés szélesebb körű igénybevételének lehetőségét. 

10. Utasítom az intézményvezetőket, hogy amennyiben az intézmény működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztassanak vagy egyeztetést kezdeményezzenek.

11. Folyamatos, együttműködő kapcsolatot kell tartani a megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetőjével a hiteles, pontos és naprakész információk megszerzése, és az önkormányzat által tett intézkedések megfelelőségének egyeztetése, a lakosság azonnali tájékoztatása érdekében. 

A kiadott rendelkezések visszavonásig érvényesek!

Az állami fenntartású intézmény, az Öveges József általános iskola esetében a kormányzati szervek részletes intézkedési tervet saját hatáskörben hoznak. A naprakész és pontos tájékoztatást az intézményvezetők tudják megadni. 

Iskolánkban 2020 március 16-án és 17-én a tervezett munkaterv szerint sem lett volna tanítás, erről az érintettek időben megkapták a tájékoztatást. 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a nem zárt közösségi tereket (pl. játszótér, parkok) és kisebb létszámú (zárt térben 100 fő alatti) rendezvényeket mindenki csak saját felelősségére látogassa!


Papp Attila Csaba

polgármester


Szákszend, 2020. 03. 14.


Az önkormányzati intézkedésekhez kapcsolódóan tájékoztató jelleggel a legfontosabb lakossági információk:

A kormány kihirdette a 41/2020. (III. 11.) rendeletét az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről. A most kihirdetett intézkedések:

1) A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a magyar-szlovén, valamint magyar-osztrák határon.

2) Beutazási tilalom a nem magyar állampolgároknak Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Izraelből és Iránból. Magyarország területére nem léphetnek be a járvány gócpontjának számító országokból (Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán területéről) érkező nem magyar állampolgárok. Magyarország területére nem léphet be ugyanezen országok területéről nemzetközi személyszállítást végző vasúi jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű.

3) Hatósági házi karantén A hatóság nemcsak kórházi karanténra, hanem hatósági házi karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket. Azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére, akkor is, ha tünetmentesek. Ők a Magyarországra való belépés során, egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek. Akiknél az egészségügyi vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban (pl. kórházi karantén) kerülnek elhelyezésre. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos orvosi vizsgálat során az új koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét vagy a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

4) A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

5) Tilos a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása.

6) Az összehangolt védekezés érdekében rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben (iskolákban, óvodákban) az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el saját hatáskörében.

7) Tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárthelyen 100 főnél több, nem zárt helyen pedig 500 főnél több. E korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,

8) A középiskolásoknak meghirdetett Külföldi Nyelvtanulási Programot felfüggesztjük.

9) A külföldi iskolai kirándulás tilos. A már lefoglalt külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

10) Magyarország területéről kiutasítjuk és kitoloncoljuk azt a nem magyar állampolgárt, aki a járványügyi hatóság által elrendelt karantén szabályait megszegi.

11) A magyar emberek védelme érdekében, valamint az egészségügy, a honvédelem, a rendvédelem, a közigazgatás működésének biztosítására nem utazhatnak külföldre (vagy csak az ágazati miniszter külön engedélyével tehetik azt) az egészségügyi dolgozók, a hivatásos, szerződéses állományú katonák, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a rendvédelmi hivatásos állomány, a rendvédelmi dolgozók, az adóhatóság alkalmazottjai, és a kormánytisztviselők. A minisztériumok esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.

12) A Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.

06-80-277-455

06-80-277-456

A lakossági információs vonalak 2020. február 3-án 8.00 órától, a hét minden napján 24 órában elérhetők lesznek.

A telefonszámok mobil és vezetékes telefonról is egyaránt tárcsázhatók. A telefonvonalakat az NNK működteti és szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása és elősegítése a megelőzés érdekében.

Kérjük a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják a zöld számokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre. Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai és egyéb nemzetközi jelentések is azt mutatják, hogy szinte a világ összes országában azonosítottak már új koronavírus okozta fertőzést (COVID-19).

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. március 2-án kiadott, magyarországi eljárásrend alkalmazása során az érintett területek közül elsősorban az alábbi országokat/területeket kell figyelembe venni:

Kevesebb