A veszélyhelyzet fennáll

2020. May 26., Tuesday 08:55

A veszélyhelyzet kihirdetésekor a gondozottjaink a médiából már értesültek a koronavírus terjedésének veszélyeiről – tájékoztatott Takács Gyöngyi, a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vezetője.

- Intézményünk dolgozóitól telefonon és személyesen is kaptak tájékoztatást arról, hogy az egészségük védelme érdekében otthon kell maradniuk. Megértették és elfogadták a korlátozó intézkedéseket. Betartják, amit kell, ritkán mozdulnak ki otthonukból. Sokan lefoglalják magukat a kertben, de nagyon hiányzik a személyes kapcsolat a külön élő hozzátartozókkal.

- A 65 éves vagy annál idősebb igénybevevőket telefonon nyilatkoztattuk arról, hogy a veszélyhelyzet idején igényli-e továbbra is az ellátást, vagy annak igénybevételét elutasítják a veszélyhelyzet idejére. A szociális étkezők (28 fő), a házi segítségnyújtást igénylők (15 fő), és a nappali ellátást nyújtó idősek klubjába beiratkozottak (10 fő) közül mindenki kérte az ellátást. A szociális étkeztetést jelenleg csak kiszállítással lehet megvalósítani, előre kiadagolt, egyszer használatos műanyag ételtárolóban viszik ki az ebédet a gondozónők. A házi segítségnyújtás szolgáltatást a kötelező védőfelszerelés és védőruházatban végzik a gondozónők, ügyelve a naponta többszöri fertőtlenítésre a használati tárgyakon. Az idősek nappali ellátását a veszélyhelyzetre való tekintettel személyesen nem lehet igénybe venni. Az idősklub tagjainak az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokat biztosítjuk (pl. bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).

- Hét új taggal bővült az idősek klubja április hónaptól, akik szintén igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, és a későbbiekben személyesen is részt vesznek majd az idősklub foglalkozásain. A nappali ellátást végző gondozónő telefonon és személyesen is tartja a kapcsolatot a klubtagokkal. A bevásárlás és a gyógyszerkiváltás mellett friss újságot, rejtvényeket, igény szerint a könyvet is házhoz viszi. Legjobban a személyes beszélgetést igénylik az egyedül élő idősek.

- A veszélyhelyzet kihirdetése óta a megszokott 8 órás munkarendben dolgozunk, én és a gondozónők úgyszintén. Az intézményben még szünetel a személyes ügyfélfogadás, telefonon és interneten keresztül érhetnek el bennünket.

- A mini bölcsődébe jelenleg 6 kisgyermek jár, a veszélyhelyzet elrendelése óta is teljes nyitvatartásban működik 7-17óra között. Március közepétől április végéig kevesebben hozták bölcsődébe a gyermekeket. Több szülő munkahelyén leállás volt, vagy otthonról történt a munkavégzés. Egy kisgyermeknevelő és két bölcsődei dajka dolgozik a csoportban.

A korlátozások feloldását követően fontos az elmúlt időszak tapasztalatainak értékelése, a tanulságok levonása, a hatékonyabb munkavégzés érdekében történő közös stratégiaalkotás az esetleges jövőbeni váratlan, ismeretlen válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrendről, működésről. Továbbra is fokozottan ügyelni kell majd higiénés szabályok betartására, hiszen az ellátottjaik túlnyomó része az veszélyeztetett korosztályhoz tartozik. Még nincs információm arról, hogy az idősklubban mikor tudjuk ismét fogadni a tagjainkat – összegezte az elmúlt két és fél hónap történéseit Takács Gyöngyi.

Kevesebb