Újra ülésezett a testület

2020. July 14., Tuesday 06:04

Több mint négyhónapos szünetet követően ült össze hétfőn a község képviselő-testülete, melynek tagjai elsőként a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról hallgatott meg beszámolót.

Papp Attila a napirend során ismertette a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet során hozott intézkedéseket, melyek során 5 rendeletet és 17 határozatot hozott polgármesteri hatáskörben. Ezek elsősorban jogszabály technikai módosítások voltak, illetve az intézmények működésének rendjét szabályozták.

A településvezető a határozatok között elfogadta az oroszlányi Rendőrkapitányság tavalyi évről szóló beszámolóját is. Mint az az anyagban olvasható, a 2019. évben 9 olyan bűncselekményről szereztek tudomást, melyeket Szákszend község területén követtek el. A bűncselekmények számának vizsgálata során megállapítható, hogy a 2019. évben több mint harmadával csökkent a településen regisztrált bűncselekmények száma, az előző évihez képest. Az elmúlt években vizsgálva a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények számát az elkövetés helye szerint, megállapítható, hogy 2010-ben 15; 2011-ben 25; 2012-ben 33; 2013-ban 6, 2014-ben 15, 2015-ben 15, 2016-ban 6, 2017-ben 3; 2018-ban 15, míg 2019-ben 9 esetben derült ki olyan bűncselekmény, melynek elkövetése a községben történt. A lopások számában az elmúlt évihez képest emelkedés történt, míg a 2018. évben nem volt ilyen ebben a kategóriában, addig a 2019. évben 2 esetben került sor eljárás megindításra lopás elkövetése miatt. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 10 volt a 2018. évben, míg ez a szám a 2019. évben 2-re csökkent. A 2019. évben 1 esetben került sor rongálás bűncselekménye miatt eljárás megindítására. Szákszend község közrendjéről-közbiztonságáról összességében elmondható, hogy a Rendőrkapitányság működési területén belül nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek közé. A közterületek rendjét sértő, erőszakos jellegű bűncselekményi kategória itt nem jellemző.

A döntéshozók módosították a Mini Bölcsőde és a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjét. Ennek értelmében a bölcsőde augusztus 17-től, augusztus 19-ig, míg az óvoda augusztus 3-tól 14-ig tart zárva.

A veszélyhelyzet feloldását követő első ülésen átfogó értékelést fogadtak el az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról, valamint a Mini Bölcsőde 2019. évi munkájáról.

A grémium elfogadta a 2019-es év zárszámadási beszámolóját, ami 223.422 E Ft költségvetési bevétellel és 220.665 E Ft költségvetési kiadással teljesült.

Az egyebek napirend keretében kért szót Müller Csaba egykori települési képviselő, aki arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 18 fővel önkéntes tűzoltó egyesületet alapítanának, amelynek tagjai valamennyien aktív, vagy már nyugdíjas lánglovagok, akik rendelkeznek a szükséges képesítésekkel. Természetesen a későbbiekben várják további tagok, támogatók jelentkezését is. Müller Csaba telephely biztosítását kérte a döntéshozóktól, akik következő ülésükön tárgyalják meg részletesen a lehetőségeket.

Kevesebb