Családtámogatási tájékoztató

2020. July 23., Thursday 08:52

A megyei Kormányhivatal tájékoztatót adott ki a családtámogatási ellátások veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő változásairól.

A veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány több olyan intézkedést hozott, amely eredményeként egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultságok a veszélyhelyzet időtartama alatt nem szűntek meg.

A veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró egyes családtámogatási ellátások folyósítására 2020. június 30-ig került sor. Ezek közé az ellátások közé tartozik a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET) és az iskoláztatási támogatás abban az esetben, ha a veszélyhelyzet ideje alatt szűnt meg a gyermek tanulói jogviszonya. A veszélyhelyzet időtartama alatt az egészségi állapottól, fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálatát nem kellett elvégezni, az ellátásokat nem lehetett megszüntetni.

A beteg gyermeket nevelő, magasabb összegű családi pótlékban részesülő szülőnek szeptember 30-ig van lehetősége benyújtani a szakorvosi vizsgálat eredményéről szóló igazolást ahhoz, hogy visszamenőleg július és augusztus hónapra megkaphassa a különbözet összegét, ennek elmulasztása esetén normál összegű ellátás kerül folyósításra.

A kormányzati intézkedések arra is kiterjedtek, hogy a veszélyhelyzet alatti esetleges nehézkesebb ügyintézés miatt ne érje hátrány az ügyfeleket, így aki hiányos adattartalmú családtámogatási ellátás iránti kérelmet nyújtott be és hiánypótlási felhívást kapott, de a veszélyhelyzetre tekintettel a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tudott eleget tenni, és ezért az eljárást a hatóság felfüggesztette, a veszélyhelyzet megszűnését követően a hiánypótlásra megadott határidőn belül még lehetősége nyílt a hiányosság pótlására.

A veszélyhelyzet alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül lejárt utazási igazolványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig, azaz 2020.12.15-ig érvényesek.

Felhívják a szülők figyelmét, hogy az idei tanévben végzett gyermekek esetében is 15 napon belül be kell jelenteni a tanulói jogviszony megszűnésének időpontját az igényelbíráló kormányhivatalhoz.

Kevesebb