Ülésezett a testület

2020. September 23., Wednesday 08:29

Tíz napirendi pontot tárgyalt keddi ülésén a község képviselő-testülete, amelyek között kezdésként a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, és a Mini Bölcsőde szakmai dokumentumainak elfogadása szerepelt.

Ezt követően tartott tájékoztatót Papp Attila a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Mint azt polgármester elmondta, a közfoglalkoztatásban márciustól augusztus 31-ig 4 fő vett részt, szeptember 1-től ez a szám háromra csökkent.

Az önkormányzat sikeresen szervezte meg nyári napközis táborát, amelyet azok a szákszendi általános iskolás tanulók tudtak igénybe venni, akiknek mindkét szülője dolgozott, erről munkáltatói igazolást csatoltak jelentkezéskor. A tábornak a Faluház adott otthont. A felügyeletet óvodapedagógus, óvodapedagógus asszisztens, az önkormányzat védőnője, valamint az iskola 2 pedagógusa látta el. Két fő önkormányzati munkatárs segítette a felügyelők munkáját. A felügyeletben a kötelező közösségi szolgálat keretében segítséget nyújtott 10 fő középiskolai tanulmányokat folytató diák, valamint a „Nyári diákmunka” programban részt vevő tanuló. Átlagosan 12 diák vette igénybe a tábor szolgáltatásait, a legmagasabb szám 16 fő volt.

A szünidei gyermekétkeztetést is biztosította az önkormányzat a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos tanulok számára. Összesen 8 fő részesült a nyár folyamán az ellátásban.

Mint elhangzott, sikeres volt a X. nyárbúcsúztató rendezvény, amire sokan látogattak ki a községből, és jó hangulatban teltek a délutáni, esti programok.

A továbbiakban a döntéshozók módosították a Helyi Építési Szabályzatot, valamint elfogadták az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Támogató döntés született a Szákszenden megalakuló önkéntes tűzoltó egyesület székhely bejegyzési kérelméről.

A testület határozott arról is, hogy a község idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, viszont, bár az elmúlt években a maga eszközeivel igyekezett enyhíteni a tanévkezdés során felmerülő terheket, az idei évben a járványügyi védekezés, illetve az önkormányzati bevételi elvonások miatt erre nincsen pénzügyi fedezete.

Az ülésen Hartmann Imre alpolgármester a helyi újság megjelenéséről szólva elmondta: különösen az idősek igénylik a tájékoztatás eme formáját, így – amennyiben forrás lenne rá – ismét meg kellene jelentetni a lapot. Papp Attila polgármester támogatta a javaslatot, így várhatóan hamarosan megjelenik a helyi újság újabb száma.

Kevesebb