Igényelhető a tanévkezdési támogatás

2021. September 23., Thursday 07:02

A két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval vette kezdetét a képviselő-testület szerdai ülése, amelyen közel egy tucat napirendi pontot vitattak meg a grémium tagjai.

Papp Attila polgármester tájékoztatóját követően a testület elfogadta az ez évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést, majd helyi rendeletek felülvizsgálatával folytatódott a munka.

Szerdai ülésén döntött a képviselő-testület a tanévkezdési támogatás ez évi szabályairól, amelyek legfontosabb tudnivalóit külön cikkben gyűjtöttük egybe, és tesszük közzé hamarosan.

Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, amire az alábbi linken kell regisztrálni:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A képviselők támogatták azt az előterjesztést is, aminek értelmében ingyenes használatba adják az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az önkormányzat tulajdonát képező Petőfi Sándor utcai 124, 126/3 és 126/5 helyrajzi számú ingatlanokat közfeladatok ellátása céljából.

Szákszend önkormányzata februárban támogatási kérelmet nyújtott be, amit befogadtak. A projekt a község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztéséről szól, a kiviteli tervek elkészítésével pedig a Partner mérnöki irodát bízták meg.

Végül zárt üléssel fejezte be munkáját a grémium, önkormányzati lakások bérlőkijelölésével.

Kevesebb