Állampolgársági esküt tettek

2022. January 16., Sunday 13:30

Kívánom, hogy váljanak valóra mindazok az elképzeléseik és vágyaik, melyeknek reményében az országhatárt átlépték, új életteret, új hazát választottak.

Tegyék az anyaországban azt, amihez képességeik alapján leginkább vágyat és tehetséget éreznek, de soha ne feledjék szülőföldjüket, ahonnét elindultak – a többi között ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az állampolgársági eskütétel után Papp Attila Csaba, Szákszend polgármestere január 15-én Simon Francisc-t és Hanzi Lászlót, akik pár esztendeje érkeztek a faluba.

Elszakadni a szülőföldtől, új hazát választani… az érzések felidézése a településvezetőt is megindította, hiszen Kolozsváron született, és ő maga is majdnem három évtizede, 1993-ban tett esküt: „Magyarországot hazámnak tekintem…”

Hanzi László Székelyudvarhelyről érkezett 2018-ban Szákszendre, állattartással foglalkozik, jól érzi magát a faluban. A nagyváradi születésű, 76 esztendős Simon Francisc 2014-ben vált özveggyé, és öt év múlva döntöttek úgy, hogy követi fiát, aki 2000-ben költözött Magyarországra. A bácsi napjait a kertészkedés, a szőlőművelés tölti ki, s bár inkább csak vásárolni jár el otthonról, a szomszédokat, és mindenkit, akiket eddig megismert, nagyon kedvesnek tart, úgy véli, megtalálta második otthonát.

A két esküt tevő számára Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető az előttük álló jövő kapcsán az útravalót így fogalmazta meg: mit is ér az ember, ha magyar? Annyit, amennyit megvalósít önmagából, annyit, amennyit becsületben, bátorságban, okosságban adni tud a világnak. Ez a község az ország egy részét jelenti önöknek… Kívánom, hogy érezzék itthon magukat Magyarországon, és szűkebb hazájukban, Szákszenden.

Kevesebb