Támogatja Szákszend a Karitász nyári táborát

2022. May 19., Thursday 13:19

Hét napirendet tárgyalt a május 18-ai ülésén a szákszendi képviselő-testület, köztük sürgősségi indítványként a Szákszendi Karitász Csoport kérelmét, amely a június 20-án kezdődő nyári táborához kérte az önkormányzat támogatását. A képviselők befogadták a sürgősségi indítvány napirendre tűzését, és később meg is szavazták a 35 fő ebédeltetésének támogatását, 133.350 forintot.

Papp Attila Csaba polgármester két ülés közötti eseményekről készült beszámolójában – a többi között – elhangzott, hogy már elkészült a június 4-ei Falunap programja, és megtörtént a Faluházig vezető út műszaki átadása, a hibák javítása folyamatban van.

A képviselők az idei évi költségvetés módosítására tett javaslatot is elfogadták, a rendelet felülvizsgálata és átrendezése – a többi között – a megnövekedett közüzemi díjak, illetve az étkeztetési feladatok többlet kiadásainak fedezetére kapott állami támogatása miatt vált szükségessé.

A testület az elmúlt évi költségvetésről készült beszámolót és 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletet is elfogadta, majd döntött a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra kiírt pályázaton való részvételről. A hozott határozat szerint 74 m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához nyújtanak be pályázatot, a vásárláshoz majdnem 100 ezer forintos saját forrást biztosítanak. Arra is kötelezettséget vállaltak, hogy az igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozzák.

A KÖLYÖK Kft. – a szektor 30%-os költségnövekedése miatt benyújtott – rendkívüli, 15%-os áremelés iránti kérelmét is elfogadták az ülésen, ám ezt nem fogja megérezni az intézményi közétkeztetést, szociális és szünidei szociális étkeztetést igénybe vevők pénztárcája, miután a fedezet rendelkezésre áll az önkormányzat költségvetésében.

Kevesebb