800 éves az Aranybulla: most mindenki megnézheti Esztergomban

2022. May 21., Saturday 22:49

Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára megrendezett május 20-i ünnepségen a Magyar Nemzeti Bank részéről hivatalosan Esztergomban adták ki, hozták forgalomba a 1222-ben megjelent királyi kiváltságlevélről szóló emlékérmet.

A Szent Adalbert Központban tartott eseményen a bank részéről Dr Kandrács Csaba alelnök bocsátotta ki az új magyar pénzérmét, melyen II. András magyar király látható.

A 800. évfordulós ünnepségen egy kamara kiállítás is nyílt, melyet dr. Erdő Péter bíboros nyitott meg, de a közönséget Hernádi Ádám polgármester és dr. Török Csaba, a bazilika plébánosa is köszöntötte. A tárlatról dr. Hegedűs András, a kiállítás kurátorra, az Esztergomi Prímási Levéltár igazgatója mondott összefoglalót. A szöveges és digitális kollekció része az eredeti királyi aranypecsét és a királyi kiváltságlevelet jelentő Aranybulláról szóló legrégebbi szövegmásolat. Maga a kiállítás a főszékesegyház kincstárában található, melyet szeptember 11-éig lehet megtekinteni a bazilikába látogatóknak.

Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulós ünnepén Dr Erdő Péter bíboros többek között így fogalmazott a királyi kiváltságlevelet is bemutató kiállításról:
– Az Aranybullában, mint alkotmányosságnak, mint olyanban a jelképét tudhatjuk és tiszteljük. Ezért fontos, hogy pont Esztergomban tudjuk bemutatni ezt a kiállítást, mert Esztergom valamiféleképpen ma is a magyar alkotmányosságnak a szimbóluma.

A jubileumi évfordulóra 10 ezer forint névértékű mini arany és az 5 ezer forint névértékű színesfém emlékérmet, mint törvényes fizetőeszközt adott ki a Magyar Nemzeti Bank.

Ennek menete során Dr Kandrács Csaba alelnök bemutatta az Endrődy Zoltán tervező által alkotott érméket, részletesen beszélt az érmék mindkét oldalán lévő ábrákról, mintázatokról, jelekről, majd beszéde végén többek között az „ezennel kibocsátom” szavakkal léptette forgalomba az új magyar pénzeket, melyek hivatalos fizetőeszközök, bár kétségtelen, hogy inkább a gyűjtőknek értékes numizmatikus kincsek.

Magyarországon az Aranybulla volt az első oklevél formájában kiadott királyi kiváltságlevél. 1222. április közepén állíthatták ki, de a pontos dátumot nem ismerjük. Az Aranybulla tizenegy cikkelye a szerviensekkel, vagyis a királynak katonai szolgálattal tartozókkal foglalkozott. Ebből öt tartalmazott olyan kitételt, amely a későbbiekben a nemesi előjogok alapjául szolgált. Az oklevél leglátványosabb eleme a mindkét oldalán mintát viselő arany függőpecsét, az aranybulla.

A bulla előlapján a király, II. András trónon ülő alakja látható. Jobb kezében liliomos végű jogart, baljában keresztes országalmát tart. Az uralkodó liliom mintájú, nyitott koronát visel, mellette kétoldalt az univerzum szimbólumai (nap, hold) helyezkednek el. A feliratkör magyar nyelvre fordítva: „András, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Halics és Ladoméria királya.”

Kevesebb