Idén is lesz tanévkezdési támogatás

2022. June 16., Thursday 13:57

Idén is segíti a családokat a tanévkezdéskor a szákszendi önkormányzat – a többi között – erről is határoztak a képviselők a június 15-ei ülésükön. A testületi ülésen nyolc napirendet, köztük egy sürgősségi indítványt tárgyaltak.

Papp Attila Csaba polgármester két ülés közötti beszámolóját követte az ülésen a tanévkezdési támogatásról készült előterjesztés, amely azt is tartalmazta, hogy az 1,6 milliós forrás rendelkezésre áll a falu költségvetésében, valamint, hogy a támogatás jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül jár. Feltétel viszont, hogy a szülő, vagy szülők, életvitelszerűen éljenek és rendelkezzenek lakcímmel Szákszenden. A gyermek lehet a Szákszendi Öveges József Általános Iskola 1-8. osztályos tanulója, nyolc- és hatosztályos képzést biztosító oktatási intézmény 5-12. évfolyamán tanuló diák, középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 9-13 évfolyamon tanuló, amennyiben még nem töltötte be a 20. életévét.

A támogatást a 25 év alatti, a községben életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó tanulók is igényelhetik. A támogatás összege általános iskolás tanuló, nyolc-és hatosztályos képzésen tanuló diák, valamint középfokú oktatási intézmény diákja esetén 10 ezer forint, speciális oktatási intézmény tanulója és felsőfokú oktatási intézmény hallgatója esetén 20 ezer forint. A kérelmeket szeptember 1-jétől 30-áig lehet benyújtani, a támogatás folyósítása október 10-e és 14-e között történik.

Sürgősségi indítványként tárgyalták a képviselők a szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását. Mint a polgármester szóbeli kiegészítésében elhangzott, a KÖLYÖK Kft. szállítja a reggelit, tízórait, ebédet, valamint uzsonnát az óvodába, a mini bölcsődébe, valamint az általános iskolába, és a szociális étkezők részére az ebédet. A térítési díjak összege az igénybevevők számára legutóbb a veszélyhelyzet kezdetén, 2020 márciusában változott, az élelmiszer nyersanyagok, valamint az élelmiszer-előállítás egyéb költségeinek emelkedése miatt a cég azóta 3 alkalommal emelte az egységárait, melyet az önkormányzat nem terhelt tovább a szolgáltatást igénybevevőkre. Az ülésen elfogadott, és szeptember 1-jétől hatályos módosítás szerint az étkeztetés nettó összegei a következőképpen változnak:

A folytatásban a képviselők elfogadták a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda és a Szákszendi Mini Bölcsőde elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolókat, valamint határoztak a következő nevelési évben indítható csoportok számáról. A vonatkozó törvény szerint az óvodai csoportlétszám legalább 13, legfeljebb 25 fő lehet, a maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető. Mivel az óvodában a 2022/2023. nevelési évet 55 gyermek kezdi meg, a testület a Maci csoportban 4, a Pillangóban 1 fővel hagyta jóvá a maximális létszám átlépését.

Kevesebb