Segítenek az áldozatoknak!

2017. January 27., Friday 17:55

A fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja az áldozatsegítési eljárásban a visszatérítendő tartozás elengedésével vagy mérséklésével összefüggő méltányossági jogkört.

Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató hatóságként a járási hivatal jár el. A támogató hatósági eljárásra az a járási hivatal illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat először benyújtotta, illetve - az áldozat kérése esetén - amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes.

Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell térítenie, erre az a fővárosi és megyei kormányhivatal kötelezi, amelyik a támogatást engedélyezte.

Az Európai Unió más tagállamából érkező kárenyhítési kérelmek esetén döntő hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

Ha az áldozat az Áldozatsegítő Vonalon keresztül igényel tájékoztatást, akkor a tájékoztatást a miniszter biztosítja, függetlenül attól, hogy az áldozat korábban nyújtott-e be kérelmet valamely fővárosi és megyei kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz.

Az áldozatsegítő szolgálat 2017. évi tájékoztatója innen letölthető.

AZ oroszlányi járásban a szolgáltatás az alábbiak szerint vehetők igénybe:

Oroszlányi Járási Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Telefonszám: 34/795-700

Elektronikus levélcím: gyamugy.oroszlany@komarom.gov.hu

Kijelölt kapcsolattartó: Szalayné Török Enikő

Telefonszám: 34/795-727

Elektronikus levélcím: torok.eniko@komarom.gov.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00 – 17.00, Péntek: 8.00 – 12.00

Kevesebb