Csupán ketten képviselték a közt

2022. October 21., Friday 06:04

Két sürgősségi indítvánnyal kiegészítve nyolc napirendet tárgyalt az október 19-ei ülésén a szákszendi képviselő-testület, szinte valamennyi döntés és az ülést követő közmeghallgatáson elhangzottak is számíthatnak a köz érdeklődésére, a fórumon azonban csupán két érdeklődő jelent meg.

Folyamatosak a tárgyalások a „Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításával kapcsolatban, bár most egy picit megtorpant technikai okok miatt – hangzott el Papp Attila Csaba polgármesteri beszámolójában az ülés kezdetén, s az is, hogy a Faluház belső felújítási munkálatai várhatóan november 12-éig lezárulnak. (Az ülés későbbi részében a Faluházhoz kapcsolódóan tárgyalták azt a sürgősségi indítványt, amely szerint újabb pályázatot nyújtanak be az „Élhető települések” forrásainak elnyerésére, siker esetén a külső szigetelést és a klimatizálást szeretnék megvalósítani. ) A két ülés közötti események sorában szerepelt a Nyugdíjas Klub leköszönő elnöke, Nagy Béláné közel tíz éves munkájának a megköszönése az október 11-ei közgyűlésen. Szóbeli kiegészítésében a polgármester elmondta, hogy úgy érzi, nemigen akad elnöki aspiráns, pedig a majdnem 30 esztendős klub a falu legerősebb civil szerveződése, és személy szerint is nagyon bánná, ha megszűnne, ezért mindent megtesznek, hogy segítsenek utódot találni.

Idén a Faluház belső felújítása miatt nem november első péntekén, hanem 17-én tartják meg a hagyományos Idősek Napi ünnepséget a 65. életévüket betöltött és életvitelszerűen a településen élő meghívottak részvételével – döntött a folytatásban a testület, s arról is határozott, hogy ebben az esztendőben 6 000 ft-os támogatásban részesítik karácsonyi utalvány formájában a 70. életévüket betöltött lakosokat, s természetesen a gyerkőcökhöz is „bekopogtat majd a Télapó”a mikuláscsomaggal.

A szociális célú tűzifa támogatásról készített és elfogadott előterjesztés szerint az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig legfeljebb 3 erdei köbméter tűzifa segélyben részesíti a feltételeknek megfelelő rászorulókat. Tűzifajuttatást az kérelmezhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, ami jelenleg 114 ezer forint. Egyedül élők esetében a havi jövedelemhatár 156.750 Ft. Az önkormányzat 55 erdei köbméter tűzifa vásárlásához nyert el támogatást.

A megnövekedett rezsiköltségek hatásának kezeléséről is tárgyaltak a képviselők, s mint elhangzott, folyamatos a kapcsolat az intézményekkel az energiafelhasználást érintő kérdésekben. A hozott határozat – a többi között – tartalmazza, hogy a bejövő hőmennyiséget minden intézményben csökkenteni kell: a szociális helyiségekben, raktárakban 18 foknál nagyobb hőmérséklet nem lehet, azokban a helyiségekben, ahol a működés szempontjából nem kell fűtést biztosítani, ott a radiátorokat el kell zárni. Az adott intézmény napi működési idejének befejezését követően, továbbá a hétvégén az intézményben a hétfői működés kezdetéig csak temperáló fűtés mehet, az indításának kezdete legkésőbb 16-17 óra (az intézmény nyitvatartásának függvényében), a fűtés újraindítása reggel 3-4 óra (az időjárástól függően). Az intézményvezetőknek folyamatosan vizsgálniuk kell egyes funkciók, tevékenységek esetében az adott napon, időszakban van-e lehetőség csökkenteni a fűtött helyiségeket, összevonni tevékenységeket, létszámokat.

Az egyebek napirend keretében Hartmann Imre alpolgármester ismét a dűlőutak problémáját vetette fel, hangsúlyozva, hogy ez már az előző ciklusról áthúzódó gond. Van, ahol a szántót használják dűlőútként, van, ahol a dűlőutat szántóként – így lehetne a kialakult helyzetet summázni. Az alpolgármester azt is hozzátette, hogy bár a Szákszendi Hírmondó tavaszi számában megjelent felhívás éreztette a hatását, még mindig nem dőlhetnek hátra, ezért – ha szükséges – továbbra is szorgalmazza a kiméréseket, amikor pedig indokolt, a szankcionálást. A polgármester úgy vélte, szerencsés lenne, ha a magántulajdonban lévő földeknél a gazdák tudnák egymás között tisztázni a kérdést, az önkormányzatiaknál pedig a helyhatóság teszi meg a szükséges lépéseket.

A testületi ülést követő közmeghallgatásra két állampolgár érkezett, s végül képviselői felvetések is elhangzottak. Kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, hogy továbbra is napirendben van parkoló létesítése a buszfordulónál, ám a munkálatok az önkormányzaton kívül álló okok miatt csúsznak. Arra a kérdésre, hogy a lakóház előtti járda magán-, vagy közterületnek minősül-e, s hogy az ingatlan tulajdonosa jogosult-e lezárni a gyalogos forgalom elől, azt felelte, hogy természetesen közterület, s az általa is ismert tulajdonost fel fogják szólítani a lezárás megszüntetésére.

Az ősszel a kertekben egyre gyarapodó zöldhulladékról elhangzott, hogy azt a szolgáltató mennyiségi megkötés nélkül köteles elszállítani, amennyiben az ágakat kötegelve, a lombot a cégjelzéses zsákban, zsákokban helyezik ki az ingatlanok elé. A társaság évi 8 zsákot biztosít díjmentesen, az önkormányzat pedig keresi a lehetőségét, hogy a térítéses zsákok a hivatalban is megvásárolhatóak legyenek, ne kelljen más településre utazniuk a szákszendieknek.

Végül az oroszlányi hulladékudvar kérdése is felmerült, Dr. File Beáta jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy már jó ideje kész, és a szükséges engedélyekkel is rendelkeznek, ám az a helyzet sajátossága, hogy a projektben 27-en vesznek részt, s ameddig nem készül el valamennyi településéé, nem kapják meg az üzemeltetéshez szükséges közös engedélyt.

Kevesebb