Megérkezett a szociális tűzifa, már lehet igényelni

2022. November 17., Thursday 13:53

Az Észak-Vértes Erdészeti Igazgatóság leszállította az 55 erdei köbméter szociális tűzifát, igényelni november 15-étől lehet, és már érkeztek is be kérelmek – hangzott el Papp Attila Csaba polgármestertől a szákszendi képviselő-testület november 16-ai ülésén.

A testület az elmúlt hónapban határozott arról, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig legfeljebb 3 erdei köbméter tűzifa segélyben részesíti a feltételeknek megfelelő rászorulókat. Tűzifajuttatást az kérelmezhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, ami jelenleg 114 ezer forint. Egyedül élők esetében a havi jövedelemhatár 156.750 Ft.

A településvezető két ülés közötti eseményeket összegző tájékoztatójából az is kiderült, hogy a konyha kivételével lezárult a Faluház – Magyar Falu Program forrásából biztosított – belső felújítása, a külső rekonstrukcióra pedig majdnem 70 millió forint értékben nyújtottak be pályázatot az „Élhető települések” felhívásra. Siker esetén a 100%-os finanszírozásból megvalósulhat a Faluház külső szigetelése, klíma vásárlása, az asztalok, székek cseréje, és kerti pavilonok beszerzése.

A helyi adórendelet felülvizsgálatáról is tárgyaltak a képviselők. Mivel az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke jelenleg az adóalap 2%-a, amely a törvény által biztosított maximum, így azt nem érintette az előterjesztés. A magánszemélyek kommunális adóját 17 ezer forintban maximalizálja a törvény, Szákszenden 2017 óta évi 8 ezer forint adótárgyanként, ezért a polgármester arra tett javaslatot, hogy növeljék 10 ezer forintra. Barota Róbert hozzászólásában jelezte, hogy a lakosság jelenlegi helyzetében nem támogatja az elképzelést, Papp Attila Csaba viszont úgy vélte, hogy a háztartásonkénti évi + 2 ezer forint nem jelentős összeg, az önkormányzat számára viszont az így keletkező 1.2 milliós adóbevétel többlet már az. Az előterjesztés is tartalmazta, hogy bár a gázzal fűtött intézmények esetében hosszú távú szerződésekkel rendelkezik az önkormányzat, illetve minden intézményre van napelem telepítve, ezért jelenleg nem okoz gondot a közüzemi számlák kiegyenlítése, a helyzet bármikor változhat, valamint a közüzemi díjak mellett a többi szolgáltatás díja is emelkedik folyamatosan, így a közétkeztetési szolgáltatási szerződések egységárait is emelni kellett idén az élelmiszerárak rohamos növekedése miatt.

Az előterjesztést végül 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a testület.

A közétkeztetés jövőre is biztosan drágul, ez a szolgáltató KÖLYÖK Kft. jövő évre készített árajánlatából derült ki, s mint a polgármester elmondta, a szerződéses partner már jelezte, hogy év közben további drágulásokkal kell tervezniük.

A tervszerű, szigorú és takarékos pénzügyi gazdálkodásnak köszönhetően az első három negyedévben folyamatosan biztosított volt a likviditás, mindamellett, hogy az önkormányzat folyamatosan teljesítette a kötelező feladatait – állt a gazdálkodásról készült beszámolóban. A tájékoztató szerint a 9 hónap alatt megvalósult a viziközmű felújítás, buszmegálló létesítése, elkészült a csapadékvíz elvezető árkok tervdokumentációja, megérkezett az elektromos kisteherautó, számítógépet, monitort vásároltak az óvodába, sátrakat és üveges hűtőt rendezvényekre, valamint bojlert az albérleti lakásba.

A rendelési időn kívül végzett központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról is tárgyaltak a képviselők, miután a szolgáltatási szerződés 2022. december 31. napján lejár. A szolgáltatást Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad és Kömlőd területén az INTER-AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. látta el, és az ülésen az Oroszlány Város Önkormányzatának megkeresésére az a döntés született, hogy a szákszendiek részt kívánnak venni a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó központi ügyeleti szolgáltatás tárgyú eljárásban.

A napirend kapcsán dr. File Beáta jegyző szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a parlament honlapján már elérhető az a dokumentum, amely megerősíti azt a kormányzati szándékot, miszerint az orvosi ügyeleti rendszer biztosítása az állami mentőszolgálat feladata lesz, ezért lehetséges, hogy a jelenlegi szolgáltatóval nem is kerül sor szerződéskötésre.

Az ülés további részében a képviselők – a többi között – elfogadták az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját, majd zárt ülésen döntöttek a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról.

Kevesebb