Elfogadták címer és zászló rendeletet

2017. május 25., csütörtök 10:48

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól, illetve a köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról is döntött szerdai ülésén a szákszendi képviselő-testület, s nem utolsó sorban az is eldőlt, hogy mostantól saját címere van a községnek.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja napi egyszeri étkeztetés esetén: 755 Ft/fő/nap. Ebből a jövedelmi viszonyoknak megfelelően kedvezmények nyújthatók.

A gyermekétkeztetésben napi háromszori étkezés esetén az óvodában 315 Ft/nap/fő, az iskolánál 440 Ft/nap/fő összeget kell téríteni, míg az iskolában csak ebéd esetén 220 Ft/nap a díj.

A döntéshozók elfogadták Szákszend új címerének leírását és felhasználásának feltételeit is. Szákszend község címere egyenesen álló, háromszögű pajzson található. A vörös mezőben középütt lebegő helyzetű Luther-rózsa, balról aranyapostoli kettőskereszt, jobbról nyolcágú aranycsillag kíséri. Benne a címerpajzs jobb oldalába nyúló, cölöphelyének közepén a pajzstalp közepétől a pajzsfő negyedéig érő, élével jobbra néző, ezüstszínű ekevas a központi díszítés. A pajzs bal oldalán, az ekevas csúcsából kinövő, kissé balra dőlő, aranyszínű gabonaszál látható. A címerpajzs a pajzsderék elejének jobb alsó részén induló, a pajzsderék közepén kiemelkedő és a pajzsderék bal oldalának alsó részén záródó ívet tartalmaz. A címerpajzs felett a ”Szákszend” felirat fekete kis nyomtatott betűkkel jelenik meg.

A címer csak az alábbi esetekben használható fel:

  1. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülései meghívóján,
  2. a polgármester által használt névjegykártyán,
  3. a polgármester, a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói által a hivatali tevékenységük során használt levélpapíron,
  4. Szákszend Község Önkormányzata által alapított sajtóterméken,
  5. az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban,
  6. az Önkormányzat és a településen működő köznevelési intézmények épületén, kiadványaiban,
  7. az Önkormányzat honlapján,
  8. a Képviselő-testület által alapított (kiadott) díszoklevélen, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmen,
  9. a községi ünnepségek, rendezvények meghívóján,
  10. a település történetével, életével foglalkozó önkormányzati kiadványon, településre utaló emléktárgyon.

A grémium döntött a községi zászló elkészítéséről, ami – természetesen – a címert is tartalmazni fogja.

Kevesebb