Ülésezett a testület

2017. december 1., péntek 09:09

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásukat a jövő évben is az intézmények és a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2017. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további település fejlődését elősegítő fejlesztése előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg – hangzott el a képviselő-testület csütörtöki ülésén, ahol – többek között – a jövő évi költségvetés irányelveiről is szó volt.

Szákszenden az előzetes számítások szerint az önkormányzatot a 2018. évre megillető normatív állami támogatás összege jelentősen nem változik. Továbbra is a hivatal és a település üzemeltetése, az intézményrendszer megfelelő működtetése a cél.

Az ülésen sorkerült a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására, és döntés született a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatban is.

A község 2018-ban is csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Ennek megfelelően a pályázat kiírására került, s benyújtásának határideje 2017. november 7. volt.

A képviselők elé egyetlen, a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat került, amit egyhangúlag támogatott a testület.

Kevesebb