Nem adják az óvodát! - Bár az egyház nem is kérte

2018. február 23., péntek 07:14

Rendkívüli ülésen tárgyalta a képviselő-testület csütörtökön az óvoda egyházi fenntartásba adásának ügyét. Mint arról beszámoltunk, február 13-án több mint harminc szülő aláírásával érkezett az a petíció a községházára, amely az óvoda egyházi fenntartásba adásának javaslatát vetette fel.

A döntéshozók február 14-én, hosszas konzultációt követően jutottak arra az elhatározásra, hogy a község teljes lakosságát érintő kérdésben lakossági fórumot hívnak össze, amire alig több mint negyvenen jelentek meg a faluházban e hét kedden.

Az ott elhangzottak alapján került sor a rendkívüli ülésre, aminek egyetlen napirendi pontja volt: maradjon-e az óvoda önkormányzati működtetésben, vagy adják át fenntartását a katolikus egyháznak.

László Kálmán polgármester az ügy kiemelt jelentőségére tekintettel név szerinti szavazást kért a következő kérdésben:

„Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 6. pontjában foglalt kötelezően ellátandó óvodai nevelés önkormányzati feladatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§. (2) bekezdése alapján saját alapítású és fenntartású óvodai intézményével – Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodával – jelenlegi, változatlan struktúrájában biztosítja.”

A szavazás eredménye:

A szavazást követően a grémium egyöntetűen állást foglalt abban, hogy a mostani eredmény nem köbe vésett elhatározás, hiszen a következő évek demográfiai körülményei, a gyermekszám csökkenése minden bizonnyal a feltételek újragondolását kényszerítheti ki mind az iskola, mind az óvoda esetében.

Ugyanakkor információink szerint az iskola egyházi fenntartásba adása jelenleg semmilyen szinten nem merült fel sem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban, sem az iskola vezetésében.

Kevesebb