Sikerrel harcoltak a szabadságért

2018. március 15., csütörtök 12:02

Fodor Réka versmondó előadása nyitotta szerda délután Szákszend községi megemlékezését a Faluházban, majd László Kálmán polgármester idézte fel a 170 évvel ezelőtti eseményeket.

Mint elmondta, 1848-ban Európa egyetlen vértelen forradalma volt a március 15-ei. A magyarországi események kirobbantói sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint a bécsiek vagy a prágaiak. Vértelenül, józanul, megfontoltan, sőt uralkodói jóváhagyással zajlott le az átalakulás. Ez az ország építeni akart. Nemzetgyűlést választott, törvényeket alkotott, a jobbágyság eltöröltetett, a társadalmi egyenlőség kimondatott. Amikor rákényszerítették, sikerrel harcolt a szabadságért, függetlenségéért – jelentette ki László Kálmán.

- Hogy mit köszönhetünk a reformkornak és a szabadságharcnak? Ekkor született meg az önálló magyar állam létrehozásának gondolata, ekkor alakult az első felelős magyar kormány, ekkor kezdte újrateremteni a magyar nép a saját elképzelése szerinti világot. Akkor, a polgáriasodásnak ebben az első, igen fontos szakaszában öltött testet először a vágy, hogy egy nyugodt, gyarapodó polgári demokráciában éljünk – fogalmazott a településvezető.

Az emlékező gondolatokat követően az Öveges József iskola 6. osztályos diákjai a Vasi Csaba pedagógus által összeállított és rendezett előadás során felidézték a sorsfordító napokat. Petőfi megérkezett a Pilvax-kávéházba március 15-én, hogy társaival találkozzon. Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak először a jogi egyetemhez, majd az orvosi egyetemre.

Délelőtt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához is elvonult kinyomtatni a 12 pontot. Délután kiszabadították Táncsicsot, a nép önkezeivel vontatta át kocsiját Budáról a Nemzeti Színház teréig – így kezdődött a forradalom, aminek üzenetei és tanulságai máig hatnak, s ami meghatározó eseménnyé vált nemzeti ünnepeink sorában.

Kevesebb