Csökkenő lakosságszám

2018. May 24., Thursday 08:14

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem volt. Mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel – ez a legfontosabb megállapítása annak a belső ellenőrzési jelentésnek, amit szerdai ülésén tárgyalt a képviselő-testület, még másik kilenc téma mellett.

Mint az az anyagban olvasható, a vagyongazdálkodáshoz elvárt szabályozási háttér elkészült. Az SzMSz és a gazdasági program tartalmazott elvárásokat a vagyongazdálkodásra vonatkozóan, a vagyonrendelet, a közbeszerzési szabályzat, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészült. A vagyon használata és hasznosítás vagyonkezelésbe adás, az üzemeltetésre átadás, bérbeadás és ingyenes használatba adás formájában fordult elő. A belső ellenőr által kiemelt jelentőségűnek minősített megállapítás nem volt.

Elkészült a tavalyi év zárszámadási rendelete is, amelynek kiemelt megállapítása: Szákszend Község Önkormányzata a 2017. évben a nehézségek ellenére is eleget tudott tenni feladatai ellátásának. Az önkormányzat folyamatosan biztosítani tudta működőképességét, intézményei fenntartását.

Az ülésen – többek között - beszámoló hangzott el a Család és Gyermekjóléti Szolgálat tavalyi tevékenységéről, és a grémium megtárgyalta Deákné dr. Schiffner Márta jegyző előterjesztését az önkormányzati hivatal tavalyi működéséről.

Szákszend Község Önkormányzata 2013. február 28. napjáig önálló hivatalt működtetett Polgármesteri Hivatal elnevezéssel. A közigazgatási rendszer átszervezése a község sem kerülte el. Kömlőd és Szákszend Önkormányzata 2013. március 1-i hatállyal Szákszend székhellyel létre hozta a közös önkormányzati hivatalt.

A településen a lakosságszám adatai, a születések és a halálozások számának összevetése, valamint az öregedési mutatók azt támasztják alá, hogy a lakosság öregedésével még inkább előtérbe kerülnek azok a szociális feladatok, amelyek az idősebb korosztályt segítik. Az elvándorlási mutatók a fiatal tanuló és a fiatal családot alapító korosztálynak nyújtott szociális ellátások fontosságára hívják fel a figyelmet. 2017-ben 9-en születtek, és 30-an hunytak el Szákszenden, ami 21 fővel csökkentette az itt élők számát. Az év végén 1474-en laktak a községben, köztük 209-en a 0-14 éves korosztályból, 1042-en a 15-65 éves korosztályból és 223-an a 66 év felettiből.

Kevesebb