Beszámolt a családsegítő

2018. június 2., szombat 14:28

Takács Gyöngyi családsegítő számolt be a képviselő-testület legutóbbi ülésén a család és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi munkájáról.

Mint az az előterjesztésben olvasható, a gyermekvédelmi hatósági feladatok 2013. januárjától jegyzői hatáskörből a járási gyámhivatal hatáskörébe kerültek, hatósági intézkedésre a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere tesz javaslatot a gyámhivatal részére.

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatásként jelenik meg, az ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.

Általánosságban az új feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül.

2017. évben a család és gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége Szákszenden:

Együttműködési megállapodás alapján végzett családgondozás: 26 fő/ 8 család.

Első interjúval lezárható (eseti gondozás): 25 fő/ 15 család.

Védelembe vételre 3 főnél volt szükség, míg eseti gondozásra 9 főnél. A veszélyeztetett kiskorúak száma 15 volt Szákszenden a tavalyi év végén.

Kevesebb