Nyit a bölcsőde

2018. June 22., Friday 10:15

Szeptember elsejétől az óvoda „B” épületében kezdi meg működését a község bölcsődéje – hangzott el a képviselő-testület csütörtöki ülésén, ahol elsősorban jogszabályváltozásból fakadó, technikai jellegű módosításokat kellett elfogadnia a grémiumnak.

A mini bölcsőde ideiglenes elhelyezésére megérkeztek a szakhatósági engedélyek. Személyzetét a jogszabály egy kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajkában határozza meg, akiknek munkaideje napi 8 óra, valamint a bölcsőde teljes nyitvatartása alatt kell legalább egy személyzetet a gyermekek mellé, ezért két bölcsődei dolgozó csúsztatott munkakezdése célravezető. A bölcsődei napirendet, és a szülői előzetesen bejelentett igényeket figyelembe véve a napi nyitvatartás ideje 7-től 17 óráig lesz – állt az elfogadott előterjesztésben.

Az intézmény feladata a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A gyermek 3. életévének betöltése után amennyiben testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Az ülésen elfogadták az igazgatási szünettel kapcsolatos határozatot is. Ennek értelmében a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalban a nyári igazgatási szünet 2018. július 16. napjától - 2018. július 27. napjáig, míg a téli igazgatási szünet 2018. december 20. napjától – december 28. napjáig tart, ami 14 munkanap.

Kevesebb