Negyven év a katedrán

2016. June 18., Saturday 10:00

Négy évtizedes pedagóguspálya ért véget szombaton, az Öveges József iskola évzáróján: Varga Józsefné, Gizike, búcsúzott az alma matertől nyugdíjba vonulása alkalmából.

Az alábbiakban Palotainé Papp Éva búcsúztató gondolatait olvashatja:
Kedves Gizike! Elmondhatjuk, egész életedet a pedagógusi pályának szentelted. 1976-tól 40 évet töltöttél a gyermekek szolgálatában. A településen van olyan család, amelyben gyermek, szülő, nagyszülő tanító nénije voltál egy személyben. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel oktattál és neveltél tanulót, szülőt és kollégát egyaránt. Csendes szavadra elcsendesültek a gyermekek. Szeretetet sugárzó fellépéseddel tudtál nevelni. A matematika tantárgyat, egyedülálló képességednek köszönhetően, minden nebuló számára érthetővé varázsoltad. 40 esztendőt eltölteni ezen a pályán csak azok tudnak, akiknek ez nem csupán a hivatásuk, ez az életük. Töretlen lelkesedéssel hittél a jóban a gyerekek nevelhetőségében. Sok pedagógus számára például szolgálhat hivatástudatod, munkásságod, emberséged, kitartásod, tenni akarásod, elhivatottságod, alázatosságod, amivel mindenhez viszonyultál. Akik látták már téged tanítani, vagy akiket tanítottál, azok számára fogalom: a klasszikus pedagógus megtestesítője, iskolánk, a település meghatározó tanáregyénisége voltál, olyan ember, aki nem csupán hivatásának, hanem az élete örömforrásnak is tekintette munkáját.

Engedd meg, hogy tanítványaid és munkatársaid nevében egy csokor virággal köszönjem meg az itt eltöltött 40 éves munkádat. Szeretettel várunk vissza bármikor, az iskola kapuja előtted mindig nyitva áll. A mai nappal kezdődik a jól megérdemelt pihenés időszaka. Kívánom, hogy legyen időd mindarra, amire az iskola miatt nem tudtál időt szakítani. Kívánom, hogy az élet adja vissza azokat az örömöket, gondoskodást, jóságot, amit a lényeddel másoknak – nekem is adtál. Kívánok hosszú, szép nyugdíjas éveket.

Varga Józsefné, Bokros Gizella 40 éves munkássága elismeréséül a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehette át. Részlet a kitüntetés indoklásából:

Bakonysárkányon született 1957. december 19-én. Általános iskolába Bakonysárkányra az általános iskolába járt. Középiskolai tanulmányait a kisbéri Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. Érettségi után tanítóképzőbe szeretett volna jelentkezni, de tanárai nem javasolták, mert születésétől kezdve hiányzott bal alkarja. Elhatározása mellett kitartott, a gyermekek iránti szeretete erősebb volt, ezért nem adta fel, eldöntötte - pedagógus lesz! Ekkor jelentkezett képesítés nélkül tanítani. Így került Szákszendre az iskolához, mely munkahelye volt egész pályafutása során. A főiskolát levelező tagozaton végezte, képesítését 1981 – ben kapta meg a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán.

Tanítói pályafutásának teljes időszaka a községhez kötődik. Az iskolában eltöltött évek alatt nemcsak pedagógus, de népművelő is volt. Az itt élő embereknek számos előadást, rendezvényt, kirándulást szervezett.

Munkaközösség vezető volt: a környező települések számára bemutató tanításokat szervezett, összehangolta a matematika-tanítást, formálta a tantárgy szakmai alapjait. Folyamatosan végzett e tárgyból tehetséggondozást - a tanulmányi versenyeken szép eredményeket értek el az általa felkészített diákok. Tevékeny részt vállalt szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában. Gyermekvédelmi felelősként számos problémás helyzetet kezelt, látott el a szülőket, gyermekeket tanácsokkal, javasolt megoldási módokat.

Kevesebb