Hiányzik a folytonosság, a kiszámíthatóság

2018. September 30., Sunday 16:25

Újra konstruktív a kapcsolat az elmúlt évek hűvös viszonyát követően – erősítette meg a képviselő-testület legutóbbi ülésén Palotainé Papp Éva, az Öveges iskola igazgatója és Zách Gizella, a kiskuckó óvoda vezetője abból az alkalomból, hogy mindkettőjük intézményének működése szerepelt a napirendi pontok között.

Mint az az Öveges József iskola elmúlt évről szóló beszámolójában olvasható, a 2017/2018-as tanévet hat évfolyamon két összevont osztállyal,102 tanulóval kezdték,104 tanulóval zárták.

- A tanév során az intézményben folyó oktató – nevelő munka legmagasabb fokú szakmai ellenőrzése történt meg. Vezetői ciklusom negyedik évében intézményvezetői tanfelügyeleten estem át, amit átfogó intézményi tanfelügyelet követett. A szakmai elismerés megerősít abban, hogy az erőfeszítéseink, amit nap mint nap teszünk elismerésre méltó. A folytonosság, a kiszámíthatóság, valamilyen szinten az állandóság kellene az iskolákat jellemeznie ahhoz, hogy falai közt tervezhető, fokozatosan bővülő ismereteket átadó rendszeres, következetes oktató – nevelő munka folyhasson. Sajnos ez ma már sehol, a mi intézményünkben sincs így. A személyi változások, a meg, az át nem gondolt munkahely változtatások negatívan hatnak az iskola működésére, a mindennapi oktató munkára, a pedagógusközösségre, és talán akik a legérzékenyebben reagálnak minden változásra, a gyerekekre. Mindezek ellenére örömtelinek mondható, hogy tanév során a nevelőközösségbe csatlakozó pedagógusok megismerték iskolánk értékrendjét, azt képviselve végzik munkájukat, erősítik közösségünket – fogalmazott Palotainé, aki arról is beszámolt, hogy a tanév során a gyerekek tanulmányi előmenetele, tudásuk gyarapítása, az osztályok közösséggé formálása érdekében tevékenykedtek, hol több, hol kevesebb sikerrel. A sok nehézség ellenére voltak örömteli pillanataik is egy–egy kiemelkedően szép eredmény elérésekor. Az iskola tanulói több megyei versenyen képviselték az intézményt, öregbítve annak jó hírét.

Kevesebb