Kiskuckó beszámoló

2019. June 28., Friday 06:38

Elkészült, és a közelmúltban a helyére emelték a református templom új kupolaszerkezetét – hangzott el többek között a képviselő-testület legutóbbi ülésén, amelynek napirendjén szerepelt a Kiskuckó óvoda beszámolója is.

Mint az a Zách Gizella intézményvezető által készített anyagban olvasható, 2018 szeptemberében két csoportban, 51 aprósággal kezdték a nevelési évet. Az óvoda 6 óra 30 perctől 16 óra 30 percig tartó nyitvatartásának teljes idejében biztosított az óvónői ellátás.

Intézményünkben valamennyi státusz betöltött, 4 óvodapedagógussal, 4 dajkával és egy kisegítővel látják el feladataikat. A gyerekeket esztétikus környezet várja az óvodában, bútorzata, felszereltsége megfelelő. A szükséges eszközök megvannak a szakmai munka megszervezéséhez. Testnevelés során használt eszközeik is gyarapodtak, melyeket a futó és ugró gyakorlatok során tudnak hasznosítani, és a különleges ábrázoló eszközöket, anyagokat is meg tudták venni. Az udvari játékok kicsit kopottak, a jövőben azok cseréje van betervezve.

A kollektíva jó kapcsolatokat ápol a fenntaró önkormányzattal, a társszervekkel, a gyermekek családjaival és a szülői szervezet képviselőivel, akik komolyan veszik feladataikat. Érdeklődnek az óvodában zajló folyamatokról, eredményekről, nehézségekről. Munkájuk segítette az óvodai tervek, elképzelések megvalósítását.

- Köszönöm a bizalmat. Nagy öröm számomra, hogy a pályázatomban megfogalmazott rövid célokat sikerült az év során megvalósítanom, mely a szülők kérésének megfelelően teljesült. Itt arra gondolok, hogy több betekintést nyertek a munkánkba. Úgy érzem és gondolom is, hogy a kapcsolatok kiépítésében, illetve helyreállításában is együttműködő voltam és jó irányba haladunk, mind az iskola, mind a többi intézménnyel kapcsolatban, amellyel az óvoda szoros kapcsolatban áll – összegezte beszámolóját Zách Gizella.

Kevesebb