Cikluszáró

2019. October 4., Friday 09:38

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus utolsó ülését tartotta csütörtökön a képviselő-testület, melyen Szabó Ildikó sajnos nem tudott részt venni. A napirendi pontok között szerepelt a polgármesteri széket végleg elhagyó László Kálmán összefoglalója, amit teljes egészében olvashat az alábbiakban.

Tisztelt Szákszendi Választópolgárok!

Önök a 2014-es választási évben megválasztották községünk képviselő-testületét és polgármesterét. Az elmúlt öt esztendőben igyekeztünk a legjobb tudásunk biztosítani az intézmények működését, fejlesztési elképzeléseket megvalósítani, a felmerülő problémákat orvosolni - szolgálni településünk lakosságát. Képviselő-testületi döntések néhány kivételtől eltekintve egyhangúan születettek, mely köszönhető volt napirendi pontok előkészítettségének és a képviselő-testület egységének.

Fejlesztéseket elsősorban kizárólag támogatással, másodsorban támogatással - önerő kiegészítéssel, harmadsorban önerőből valósította meg az önkormányzat.

Támogatásokkal megvalósult fejlesztések:

Önerőből megvalósított fejlesztések:

Csapadékvíz-elvezető árkok felújítása:

Közbiztonsága érdekében kamerarendszer (Faluközpont, Faluház, Óvoda) telepítése.

Buszmegálló kialakítása, felújítása: Önerőből beszerzett eszközök és ingatlan:

A meglévő intézmények mellett új szervezeti egységként, 2018.szeptemberétől megkezdte működését a Szákszendi Mini Bölcsőde. Önkormányzatunk az óvoda épületében alakított ki átmeneti jelleggel helyet a csöppségeknek. 2019. január 1.-től megalakult a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, melybe beintegrálódott Mini Bölcsőde. 2019.március 14.-én átadásra került a Szociális és Gyermekjóléti Központ (Kis u. „régi községháza”) felújított épülete, melyben 2019. július 1.-től új tevékenységként, az idősek nappali ellátása is elkezdődött. 2019. augusztus 31.-én átadásra került a Mini Bölcsőde felújított épülete (Móra F. u. 20. „volt orvosi lakás”), miután megkapta a hatóságoktól a működési engedélyt.

Az elkövetkező 2019-2024 önkormányzati ciklusra vonatkozóan az alábbiak állnak rendelkezésre:

Pályázattal elnyert támogatás (2019 szeptemberi döntés) révén megvalósulhat a „volt húsbolt” épületében a polgárőri-körzeti megbízotti iroda kialakítására, valamint a Száki magtár udvarának rendezésére.

A Magyar Falu Program keretében beadott pályázata van az önkormányzatnak a Kiskuckó Óvoda „csoportszobás” épületének belső felújítására, udvari játszó eszközök beszerzésére. Bízzunk benne, hogy kedvező döntés születik, s megvalósulhatnak a pályázatban lévő munkálatok!

Kormányhatározat vonatkozik bekötőutunk felújítására. Elkészült az útfelújítás terve, megkapta az engedélyt is a felújításra. Közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után elkezdődhet a várva várt útfelújítás első üteme!

Köszönöm a választópolgárok bizalmát, segítségét! Köszönöm a képviselő-testületnek az együttműködést, az intézmények dolgozóinak munkáját s mindazoknak a segítőkészségét, mellyel a fentiek megvalósulhattak!

László Kálmán
polgármester

Kevesebb