Szigorú gazdálkodás

2021. February 16., Tuesday 08:35

Többkörös egyeztetést követően alakult ki Szákszend 2021-es költségvetési rendelete, amit hétfőn írt alá Papp Attila polgármester a községházán.

- Szigorú, takarékos gazdálkodással tartható az idei költségvetés, ami a kiadási és a bevételi oldalon is 249,3 millió forintot tartalmaz – mondta a településvezető.

A helyi önkormányzatok működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésükre álló források szabják meg. A költségvetést a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvény figyelembevételével kell összeállítani. Az államháztartásról szóló törvény előírása alapján a tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Csak olyan közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Bevételi oldalon a legnagyobb tétel a 106 milliós finanszírozás és a 105 milliós működési célú támogatás. Iparűzési adóból 14 millió forint folyik be várhatóan a kasszába, de hiányozni fog az a mintegy ötmilliós bevétel, ami a gépjárműadóból érkezett volna, s amit a járvány elleni védekezés jegyében vont el a kormány.

- Mindezek ellenére biztonsággal tudjuk üzemeltetni intézményeinket és a hivatalt – fogalmazott Papp Attila, aki arról is tájékoztatott, hogy elkészült a faluközpontban megvalósuló gyalogos átkelő terve, és a kivitelezésre is rendelkezésre áll a saját erő. A különböző közösségi programokra több mint egymillió forintot különítettek el, a Falunapra és a Nyárbúcsúztatóra pedig még félmilliót.

Az idei évben ismét lesz beiskolázási támogatás, amire 2,2 millió forintot szán az önkormányzat. Lesz fedezete az óvoda, a bölcsőde, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ kisebb beszerzéseinek és a szükséges karbantartási munkáknak is.

Az év legnagyobb beruházásának ígérkezik a mintegy félmilliárd forintból elkészült bekötőút felújításának folytatása a faluközpontig, amit a tervek szerint kiegészít a vízelvezető árkok rendbetétele.

Kevesebb