Ülésezett a testület

2021. August 24., Tuesday 07:33

Három napirendi pont tárgyában döntött hétfőn a szákszendi képviselő-testület.

Elsőként a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendeletet felülvizsgálták felül, és több módosítást is jóváhagytak. Mostantól a gyertyát, pezsgőt a házasulandó párnak kell biztosítania a szertartásra. Nincs kisegítő személyzet, az anyakönyvvezető végzi a hangosítást, illetve a zenelejátszó működtetését. A versmondók nem kérnek díjat a közreműködésükért. A rendeletbe belefoglalták a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének részletszabályait is. Az anyakönyvvezető házasságkötésben való részvételért való díját 5 ezer Ft-ról, 8 ezer Ft-ra emelte a grémium.

Az Önkormányzat idén is benyújtja pályázatát a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Szákszenden a feltételek alapján maximum 80 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásához igényelhet legfeljebb 15 ezer Ft/erdei m3+ÁFA összegben támogatást. A felhasználás feltétele a támogatáson felül, kemény lombos fafajta esetében 1 ezer Ft/erdei m3 +ÁFA önrész vállalása. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

Végül közterületi hulladékgyűjtők beszerzéséről is döntött a testület. Mint azt Papp Attila polgármester elmondta, a község köteles gondoskodni a közterületek tisztántartásáról, valamint az ott keletkező szemét elszállításáról. Szákszend közterületein, a buszmegállókban nincs elegendő hulladékgyűjtő kihelyezve, ez gondot okoz. A település területén is csak korlátozott számban vannak hulladékgyűjtők kihelyezve, azok sem a megfelelő minőségűek, és a lakosság részéről is érkeznek panaszok ez ügyben. A megoldás érdekében 12 db kültéri, falra szerelhető, 40 literes csikkgyűjtős hulladékgyűjtő beszerzéséről döntöttek a képviselők, ami bruttó 800 ezer forintba kerül.

Kevesebb