Tanévkezdési támogatás

2021. September 23., Thursday 07:53

Szerdai ülésén döntött a képviselő-testület a tanévkezdési támogatás ez évi szabályairól, amelyek legfontosabb tudnivalóit gyűjtöttük egybe, valamint mellékeljük a kérelem formanyomtatványát is.

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évben egyszeri tanévkezdési támogatásban részesítheti a településen életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező szülőket, akiknek gyermeke:

Támogatás nyújtható a településen életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója számára is, amennyiben 25. életévét még nem töltötte be.

Támogatás nyújtható a településen életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó tanulónak, amennyiben 25. életévét nem töltötte be.

A tanévkezdési támogatás jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül jár. A támogatás a szülő, törvényes képviselő vagy a hallgató kérelme alapján kerül folyósításra. A kérelem az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be 2021.október 1. és október 31. között az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szákszendi Kirendeltségén (2856 Szákszend, Száki utca 91.). A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez közép-és felsőfokú oktatási intézménybe járó tanulóknak, hallgatóknak mellékelni kell iskolai, valamint hallgatói jogviszony igazolást.

A támogatás összege:

A támogatás kifizetése készpénzben történik.

Kevesebb