Ülésezett a testület

2021. October 21., Thursday 06:13

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval vette kezdetét a képviselő-testület szerdai ülése.

Mint azt Papp Attila elmondta, nagy sikerrel került megrendezésre a szeptemberi Őszköszöntő, és további jó hír, hogy október elején kezdetét vette az útfelújítás második üteme is.

A polgármester arról is szólt, hogy 30 önkéntes vett részt a települési hulladékgyűjtésben, kihelyezésre kerültek a hulladékgyűjtők a buszmegállókba, és szép számban emlékeztek meg az aradi vértanúkról is az emlékünnepségen. A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ idősek nappali klubja és a Nyugdíjas Klub egyes tagjai részére kirándulást szerveztek a közelmúltban Majkra, nem utolsó sorban pedig támogatást nyert az önkormányzat egy elektromos kisautó beszerzésére 10 millió Ft értékben.

A grémium a továbbiakban elfogadta az idei költségvetésről szóló rendelet módosítását, amire azért volt szükség, mert az önkormányzat a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül vízrendezési fejlesztésekre 50 millió Ft támogatást nyert. Ebből 48.618.985 Ft előleg került kifizetésre, amelynek hatására az előirányzatok növelése vált szükségessé.

A döntéshozók megszavazták a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló előterjesztést is. A község 62 erdei köbméter tűzifa vásárlásához nyert támogatást, mintegy 1,2 millió forint értékben. Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 3 m3 tűzifa segélyben részesíti. Szociális célú tűzifa juttatást kérelmezhet az a személy, akinek:
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (2021.évben 99 750.- Ft),
b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (2021. évben 128 250 Ft). A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, és nem adhatja át másnak.

A képviselők abban is egyetértettek, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár az Öveges József iskola tekintetében Szákszend község közigazgatási területe.

Kevesebb