Szociális tűzifa támogatás

2021. November 15., Monday 11:46

Tisztelt Lakosság! Szákszend Község Önkormányzata 62 erdei köbméter tűzifa vásárlásához nyert támogatást.

A szociális tűzifa természetbeni ellátásra Szákszend település lakói jogosultak szociális rászorultság alapján. A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni a szociális törvény szerint, aki

Szociális célú tűzifa juttatást az a személy kérelmezhet, akinek

A tűzifa támogatásban ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Egy ingatlanra egy alkalommal nyújtható be szociális tűzifa támogatási kérelem.

A támogatás megállapítás iránti eljárás az erre rendszeresített kérelemre indul. A kérelmet 2021. november 15. napjától lehet kérni a Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szákszendi Kirendeltségén (2856 Szákszend, Száki utca 91.) ügyfélfogadási időben. A kérelmeket 2022. január 21. napjáig lehet a Kirendeltségen benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmekhez csatolni kell 3 hónapról szóló jövedelemigazolást, vagy egyéb ellátásról szóló igazolást (pl. nyugdíjösszesítő lap).

A kérelmeket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális-kulturális és Sportbizottság bírálja el, határozattal dönt a szociális célú tűzifára való jogosultságról.

A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket-függetlenül attól, hogy a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és határidőre érkeztek-e-el kell utasítani.

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre személyesen a Kirendeltség épületében ügyfélfogadási időben, telefonon pedig a 34/371-524-es telefonszámon!

Kovács Laura - kirendeltségvezető

Kevesebb