A mikuláscsomagról és karácsonyi utalványról is döntöttek

2021. November 18., Thursday 12:50

11 napirendet tárgyaltak a november 17-ei ülésükön a szákszendi képviselők, és minden bizonnyal az előkészítő munkának köszönhető, hogy valamennyi előterjesztést szinte percek alatt, egybehangzó igenekkel fogadta el a testület.

Az ülésen – a többi között – a 15 év alatti gyermekek számára ajándékozandó mikuláscsomagokról és a szépkorúak karácsonyi utalványáról is döntöttek. E szerint a 15. életévüket nem betöltött kiskorúak számára fejenként 1500 forint értékben ajándékoznak mikuláscsomagot, s mivel a vírushelyzet miatt elmaradt az idősek napi program, a korábbi 70 helyett valamennyi 65 év feletti lakos számára 5000 forintos vásárlási utalvánnyal kedveskednek Karácsony előtt. A két támogatás jövedelemhatártól és rászorultságtól független, a feltétel csupán az, hogy a jogosult életvitelszerűen tartózkodjon Szákszenden, ott állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen. A faluban nagyjából 220 15 év alatti gyermek él, és kb. 280-an töltötték be a 65. életévüket, így a most hozott döntés majdnem 1,8 milliós kiadással jár, de a fedezete rendelkezésre áll a község költségvetésében.

A helyi adórendeleteket is felülvizsgálta a testület, de ez tulajdonképpen csak aktualizálást jelentett a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően, miután az iparűzési adóról szóló rendelet 2010-ben, a kommunális adóról szóló pedig 2012-ben született meg. A felülvizsgálat egyetlen adónem mértékét sem érintette, és új adónem bevezetését sem tartalmazta.

A közétkeztetési szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést is elfogadták a képviselők, Papp Attila Csaba polgármester szóbeli kiegészítésében viszont elhangzott, hogy jelenleg az önkormányzatok egyetlen szolgáltatási díjtételüket sem emelhetik meg, miközben a szolgáltató nyilván érvényesíti áraiban az alapanyagok drágulását. A polgármester hozzátette: a különbözetet természetesen tudják biztosítani a büdzsé terhére.

Az egyebekben Hartmann Imre alpolgármester a község tulajdonában lévő dűlőutak kapcsán kérte bizottság létrehozását. Mint elmondta, határszemlét tartottak a polgármesterrel és File Beáta jegyzővel, és azt tapasztalták, hogy több helyen bevetették az utat, ezért célszerű lenne kiméretni, és megszüntetni ezeket az állapotokat. A felvetéséhez hozzászólva Klestenitz Miklós megjegyezte, hogy vannak területek, ahol három évtizedre nyúlik vissza a határok be nem tartása, és ha rendezni szeretnék a kérdést, akkor ezekre is ki kellene terjedni a felmérésnek. A polgármester javaslatára végül úgy határoztak, hogy a következő ülésen döntenek a létrehozandó bizottság összetételéről. A grémiumnak a problémát teljes körűen, a megoldási alternatívák valamennyi szempontját, lehetséges előnyét és hátrányát meg kell vizsgálnia annak érdekében, hogy később valamennyi fél számára megnyugtató döntés születhessen.

A beiskoláztatási támogatásról is szó esett az ülésen, File Beáta jegyző jelezte a testület számára, hogy jogorvoslati lehetőség kérdésével fordultak hozzá szülők. Mint ismert, a tanévkezdési, azaz helyben tartási támogatásra csak azon szákszendi családok jogosultak, akiknek a gyermeke a helyi általános iskolában, vagy más településen 6-8 osztályos gimnáziumban, esetleg speciális iskolában folytatja a tanulmányait.

Jelenleg nagyjából 20 diák ingázik másik általános iskolába, az ő szüleik sérelmezik a testület döntését, melyet a kormányhivatal a törvényességi felülvizsgálat során nem talált diszkriminatívnak, s ellene – a jegyző tájékoztatása szerint – nincs jogorvoslati lehetőség. A kérdés kapcsán többen elmondták, hogy hozzájuk is érkezett ilyen szülői jelzés, s abban valamennyien határozottan egyetértettek, hogy a döntésüket a falu, a szákszendi iskola érdekében, védelmében hozták meg, így azt biztos, hogy nem kívánják sem felülvizsgálni, sem visszavonni.

Kevesebb