Eszközbeszerzésre és színpadfelújításra pályázik Szákszend

2022. January 20., Thursday 11:02

Tíz napirendet tárgyalt a január 19-ei ülésén a szákszendi képviselő-testület, az ülésen – a többi között – első fordulóban elfogadták a falu idei költségvetését, a község rendezvénynaptárát, meghatározták a Mini Bölcsőde és az Óvoda nyári zárva tartásának időpontját, és pályázat benyújtásáról is határoztak.

321,5 milliós bevételi és ugyanennyi kiadási oldallal fogadták el a képviselők első fordulóban Szákszend 2022. évi költségvetését, az önkormányzat működési támogatását majdnem 108 millió forinttal tervezték, és kicsivel több, mint 178 millió forint finanszírozási bevétellel számoltak. Az óvoda működtetésével kapcsolatos kiadások várhatóan meghaladják a 45 millió forintot, a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központé a 44 milliót.

A Mini Bölcsőde, valamint a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról készült előterjesztéseket is módosítva fogadták el, a bölcsőde e szerint augusztus 18-ától 31-éig nem fogadja az apróságokat. Az óvoda esetében az intézményvezető augusztus 8-ától szintén 31-éig tervezte a zárva tartást, ám az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatára – mivel a hosszúnak tartott időtartam nagy terhet róna a szülőkre – a képviselők úgy határoztak, hogy 15-étől támogatják 31-éig.

A napirendek közül az egyik leghosszabb tárgyalási időt az önkormányzat idei rendezvénynaptárának elfogadása eredményezte, végül azt is módosításokkal fogadták el a képviselők. Az eredeti tervben az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja megemlékezés az Öveges József Általános Iskola javaslatára március 11-én 12 órai kezdettel szerepelt, ám Kempf István bizottsági elnök úgy vélte, hogy a déli kezdés miatt az ünnepségen a lakosság nem tudna részt venni. Az elnök már 11-ét is aggályosnak tartotta, de a tárgyalás során elhangzott, hogy a hosszú hétvége miatt az a nap a leginkább szóba jöhető. Palotainé Papp Éva iskolaigazgató a 12 órai kezdést a diákok teljes részvételével indokolta, akiket – véleménye szerint – tanítási idő után a szülők nem biztos, hogy visszavisznek az ünnepségre. Kérdésként merült fel az is, hogy a megemlékezést a tanulók, vagy a lakosság számára rendezik-e, végül a testület 15 órára módosította a kezdés időpontját abban a reményben, hogy azon a diákok és a szákszendi felnőttek is szép számmal részt vesznek majd.

A rendezvénynaptárban szerepel a Szákszendi Forgatag is, melyet ez év május 8-án szerveznek meg első alkalommal, hagyományteremtő céllal, olyan közösségépítő programnak szánva, melynek középpontjában a gyermekek állnak. Hartmann Imre alpolgármester javaslatára arról is döntöttek a képviselők, hogy – mivel szabadtéren nem rendezhető meg, és nem szeretnék korlátozni a részvételt – a járvány miatt elmarad a március 18-ára tervezett borverseny.

A Faluházat érintő pályázat benyújtásáról is határozott a testület, a Magyar Falu Program forrásaiból 12 millió forintot szeretnének elnyerni, melyből székeket, asztalokat vásárolnának, valamint a belső és külső színpadot szeretnék felújítani. Papp Attila Csaba polgármester szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy a pályázati lehetőség január 3-án nyílt meg és február 12-én már le is zárul, tehát az idő rövidsége miatt nem fogalmaztak meg olyan fejlesztési célokat, melyek tervezést, terveztetést igényeltek volna.

Kevesebb