Büszke lehet Szákszend a közbiztonságára

2022. April 22., Friday 10:30

Egy zárt ülés keretében tárgyalt napirenddel együtt 7 előterjesztés várt az április 20-ai ülésen a szákszendi képviselő-testületre, akik – a falu egésze nevében – büszkék lehetnek a község közbiztonságára és az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal munkájára, együttműködésére.

A két ülés közötti eseményekről készült beszámolóban Papp Attila Csaba polgármester – a többi között – a „Felelős állattartás elősegítése”, a kutyák, macskák ivartalanításához kiírt pályázaton elnyert 1,5 millió forintos támogatás sikeres felhasználásáról is tájékoztatott, kiemelve, hogy a remények szerint nagyban segíti a nem kívánatos elszaporodás megelőzését.

A képviselő-testület ülésein már több alkalommal merült fel – korábban szülői jelzés alapján – a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában folyó óvodai pedagógiai munka. A polgármester az ülésen arról tájékoztatta a képviselőket, hogy külső szakértő általi ellenőrzés kérésével kereste meg az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Központ vezetőjét.

A család- és gyermekjóléti szolgálat elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolóból – a többi között – kiderült, hogy a Mini Bölcsödében gondozott 7 kisgyermek között nem volt hátrányos helyzetű, a védőnő sem küldött jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé, viszont a védőnő a munkája során tapasztalt, jelzést nem igénylő problémákat így írta le: igénytelenség a lakókörnyezet iránt, higiéniás problémák, megélhetési nehézségek, a gyermekekkel nem játszanak, nem beszélgetnek eleget a szülők.

Az óvoda összegzése a 2021. októberi állapot szerint 45, ebből 2 hátrányos, 2 sajátos nevelésű igényű gyermeket, és 3 olyan apróságot tartalmazott, akiknek gyámjuk van. A beszámoló kiemelte a pandémia okozta nehézségeket, a rendezvényeik zárt körűvé válását, s hogy a szülők nem nyerhettek betekintést az óvodai életbe.

Az általános iskola tájékoztatója az „észlelt gyermekvédelmi problémákat” magasra értékelte. Az intézményvezető a számos problémából kettő emelt ki: a motiválatlanságot és a neveltségi szint romlását.

2021-ben öt regisztrált bűncselekményt követtek el Szákszenden: kétszer indítottak büntetőeljárást ittas vezetés, egyszer okirattal visszaélés vétsége miatt. A másik két bűncselekmény egy helyi család örökösödési vitájában egymás ellen tett feljelentések miatt generálódott, végül az ittas vezetéseken kívül egyetlen eljárásban sem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése. Szákszend közrendjéről, közbiztonságáról összességében elmondható, hogy a rendőrkapitányság működési területén belül bűnügyileg a legkevésbé fertőzött – állt Dr. Bolehradsky Szilveszter, az Oroszlányi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének beszámolójában. A kapitányságvezető egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett jelen személyesen az ülésen, ott a képviselők számára az együttműködésért, a körzeti megbízott felé tanúsított támogatásért Hruby Ottó őrnagy mondott köszönetet, egyben jelezte: szerencsés lenne, ha a településen helyi polgárőrség is segítené a munkájukat. Hartmann Imre alpolgármester hozzászólásában örömét fejezte ki Szákszend kiemelkedő közbiztonsága kapcsán, s azért, hogy egy igen talpraesett körzeti megbízott felügyeli a faluban a területet. A polgárőrségre visszatérve pedig arról biztosította az őrnagyot, hogy a létrehozásának kérdése nincs levéve napirendről.

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal elmúlt évi munkájáról dr. File Beáta jegyző tájékoztatott, részletesen ismertetve a szakmai csoportok, területek tevékenységét. A jegyző szóbeli kiegészítésében a két hivatal rendkívül jó együttműködését emelte ki, s mint mondta, nagyon hatékonyan és kölcsönösen segítik egymás munkáját. Az előterjesztés elfogadásakor a képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkájáért.

Az egyebek napirend keretében Papp Attila Csaba polgármester pályázatokhoz kapcsolódóan jó és kevésbé kedvező történésekről is beszámolt. Szákszend tavaly 50 millió forintot nyert el komplex vízrendezési fejlesztésekre, az elkészült tervek azonban 72 millió forintos kivitelezési költséget jeleznek. Az biztos, hogy a különbözetet a falu nem tudja biztosítani, ezért a polgármester tárgyalásokat kezdeményezett a keretösszeg megemelése érdekében. Jó hír, hogy a Faluház belső felújítására, festésre, színpad rekonstrukcióra 12 millió forintos támogatás érkezik a községbe, és várhatóan még ebben a hónapban beüzemelhetik a pályázaton nyert elektromos kisteherautót.

Kevesebb