Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetésének szabályai Szákszenden

2022. September 13., Tuesday 06:00

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés hatályos rendelkezése szerint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A Szákszenden hatályos, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről alkotott helyi rendelet szerint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése belterületen ősszel szeptember 15-e és november 15-e között engedélyezett kizárólag hétfőtől szombatig 15 és 19 óra között. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.

Az avar és a kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

Ettől eltérő időben, tűzgyújtási tilalom ideje alatt, és nem kedvező meteorológiai viszonyok során, valamint közterületen tilos a nyílt téri égetés!

Kevesebb