Megkezdődött a Faluház belső felújítása

2022. September 23., Friday 10:45

Egy sürgősségi indítvánnyal egészült ki a szákszendi képviselő-testület szeptember 21-ei ülésére tervezett napirendek sora, így végül tíz előterjesztést tárgyaltak a képviselők, a sürgőséggel napirendre vett a „Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú, közbeszerzési eljárás lefolytatására irányulót zárt ülés keretében.

Bőségesre duzzadt Papp Attila Csaba polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről, a kedvező történések sorában elhangzott, hogy bár a Takarékbank szákszendi fiókjának bezárását nem sikerült elkerülni, több polgármesterrel összefogva elérték, hogy a bankautomata üzemeltetését ne függessze fel a pénzintézet.

Elkészült a fedett buszmegálló az iskola előtt, megtörtént a Fő utca végén található vízelvezető árok szakszerű javítása, és a mini bölcsőde falai, mennyezete is megújult. A faluház belső felújítására meghirdetett felhívásra is érkezett be pályázati ajánlat, így szeptember 15-étől már munkaterületnek minősül, de a felújítás nem zavarja a foglalt időpontokat, az átadási határidő december 31.

Az óvoda független szakértői ellenőrzése kapcsán a polgármester elmondta, hogy a köznevelési szakértő elkészítette az ellenőrzési program javaslatát. Az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése jövőre van tervezve, az intézményvezetőé idén, várhatóan november 11-én lesz. Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott belső ellenőrrel egyeztetést folytat a jegyző, hogy mely területeket emelhet be az ellenőrzési tervbe, ezután pontosítják azoknak az ellenőrzési területeknek a körét, amelyek speciális szakember tudását igénylik.

Az is elhangzott, hogy augusztus végén kiürítették a Száki utcai önkormányzati lakást, a témához az ülés későbbi részében is több kérdés, hozzászólás is érkezett. Kiderült ugyanis, hogy a lakás nagyjából két évtizede nem volt felújítva, így ha a továbbiakban is szeretnék hasznosítani, akkor elkerülhetetlen a rekonstrukció, melynek mértéke és költségvonzata jelenleg nem ismert.

A testület az idei évi költségvetését is módosította, amely – a többi között – azért vált szükségessé, mert a kiadásoknál a közüzemi díjak és a közétkeztetésre vonatkozó egységárak is emelkedtek, bevételi oldalon viszont pályázati támogatás érkezett a Faluház felújításához és a kulturális bérfejlesztéshez.

A büdzsé első féléves teljesítéséről készült beszámoló szerint a pénzügyi gazdálkodás tervszerű, szigorú és takarékos volt, egyben a likviditás folyamatosan biztosított. Megvalósult a víziközmű felújítás, a buszmegálló létesítése, elektromos kisteherautó beszerzése, számítógép és monitor vásárlása az óvodába, rendezvényekre sátrak és üvegeshűtő beszerzése, valamint bojleré az egyik albérleti lakásba.

Az ülés további részében a képviselők határoztak arról, hogy Szákszend idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, elfogadták a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervét, a falu elmúlt évi víziközmű-üzemeltetés szennyvízágazati beszámolóját, majd zárt ülésen tárgyaltak a csapadékvíz-elvezetésének fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Kevesebb