Hamarosan kivágják a bölcsőde előtti hársfákat

2023. November 16., Thursday 16:43

Tizenegy napirendet tárgyaltak nyílt ülésen november 16-án a szákszendi képviselők, köztük több, a falu lakóit közvetlenül érintőt, és az egyebekben is elhangzottak fontos, közérdekű információk.

Papp Attila Csaba polgármester a két ülés közötti beszámolójából a dűlőutak kérdését emelte ki, mellyel már több alkalommal foglalkoztak. Mint ismert, az önkormányzat tulajdonában állnak azok a földutak, amelyeken a település belterületén és külterületén meg lehet közelíteni a termőföldeket. Általánosan elmondható, hogy romlik az utak állapota, illetve folyamatosan csökken a szélességük. 2022 májusában gazdafórumot is tartottak, melyen a földhasználók mondhatták el véleményüket, észrevételeiket. Felvetődött ötletként, hogy szedjen az önkormányzat útfenntartási költséget, de olyan javaslat is volt, hogy a gazdák közösen tartsák rendben az utakat. Hosszú távon akár megoldást jelenthet az önkéntes alapon szedett mezőgazdasági úthasználati hozzájárulás bevezetése, de örömmel venném azt is, ha a gazdák összefognának az utak karbantartása céljából, akár egyesületi formában – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a dűlőutak szélessége azért csökken folyamatosan, mert a földhasználók az út egy részét használatba veszik. A probléma megszüntetése érdekében arra tett javaslatot, hogy hirdetményi úton tájékoztassa a képviselő-testület a gazdálkodókat: hagyják el a dűlőutakat, ne műveljék azokat, egy bizonyos határidő után pedig az önkormányzat tegyen lépéseket a jogszerű állapot visszaállítására.

Az ülésen több kérdés és észrevétel megfogalmazását követően megalkották a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet is. A napirend kapcsán elhangzott, hogy bár Szákszenden négy temető is található, az önkormányzat tulajdonában egy sincs, ezért megállapodást kötött a temetők üzemeltetőivel a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében. Jogszabályi kötelezettség miatt az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a köztemető használatát – a többi között – a sírhelydíjakat is. Az előterjesztő polgármester arra tett javaslatot, hogy a díjat valamennyi sírhely esetében 100 ezer forintban állapítsák meg 100 évre, azonban több képviselő nem értett vele egyet, volt, aki az összeget sokallta, más a 100 évet. A napirend tárgyalása során a polgármester többször hangsúlyozta, hogy a törvény 25 évben minimalizálja a sírhely megváltásának időtartamát, határozatlan időre pedig nem váltható meg. Amikor módosító javaslat érkezett 50 évre, dr. File Beáta jegyző arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzat nagyon speciális helyzetben van, hiszen temetőtulajdonnal nem rendelkezik, kötelezettségei viszont vannak. Az is elhangzott, hogy az egyházak képviselőivel több hónapig tartott az egyeztetés, a megállapított 100 ezer forint a környező településekhez képest egyáltalán nem kirívó, az időtartam csökkentését pedig azért nem javasolta a jegyző, mert akkor a leszármazottaknak ismét meg kell váltaniuk a sírhelyet. Igen, és a helyzet az, hogy az önkormányzat keze meg van kötve – hangzott el a válasz Hartmann Imre alpolgármester kérdésére, amely így szólt: jól értelmezem, hogy az egyházak állapodtak meg a 100 ezer forintban? Miután – ahogy az egyik képviselő fogalmazott – elhárultak a kételyek, megszavazták az előterjesztést.

A továbbiakban – a többi között – döntöttek a közétkeztetési szerződések meghosszabbításáról, arról, hogy újabb öt évre Takács Gyöngyit nevezik ki a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vezetőjének, elfogadták az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról készült tájékoztatót, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Sportegyesület beszámolóját.

Az egyebek részeként Papp Attila Csaba arról tájékoztatta a képviselőket, hogy levélben fordult a MBH Bank Nyrt. regionális vezérigazgatójához a bankautomata mielőbbi elhelyezésének érdekében, miután érvényes szerződéssel rendelkeznek az üzemeltetésre. A pénzintézet kommunikációja erősen kifogásolható, hiszen úgy szerelték le, hogy erről előzetesen senki nem tájékoztattak, és amikor megkérdeztem, hogy miért nem helyezik át a Faluházban kialakított helyére, azt a választ kaptam, hogy már elavult a berendezés, újat hoznak. Azóta viszont egyetlen embert sem találtam, aki válaszolna a kérdéseimre, ezért döntöttem úgy, hogy magasabb szintről kérek orvoslást. – mondta el a polgármester.

A csapadékvíz-elvezetés fejlesztéséről elhangzott, hogy már a kapubejárók eredeti állapotának helyreállítása következik, a munkálatokkal várhatóan november végéig, december elejéig végeznek. Ha a tél folyamán bármilyen hiba adódik, megsüllyed, megreped, akkor természetesen garancia keretében fogja a vállalkozó javítani tavasszal.

A bölcsőde előtti hársfákat november 25-én, december 2-án és 9-én, három ütemben fogják kivágni, a munkálatokat, amennyiben nem lesz erős szél, eső és havazás, 8-8.30 között kezdik. A polgármester a fakivágások kapcsán azt emelte ki, hogy teljes útlezárásra kell számítani, de személyautóval el lehet kerülni a Petőfi utcán keresztül, és bízik benne, hogy a mezőgazdasági gépjárműveknél sem fog fennakadást okozni, mivel a fák kivágása nem odázható tovább. A fagyban megtörhet egy ág, vagy jöhet egy szélvihar, ha eddig elkerültük a baleseteket, akkor ne forduljon elő a jövőben sem – fogalmazott.

Hartmann Imre alpolgármester az egyébként örömteli Márton napi felvonulás kapcsán egy kevésbé örömteli tapasztalatról számolt be. Mint mondta, sok helyen veszélyeztették a gyerekeket a járdák mellől behajló rózsabokrok tüskéi, a belógó bokrok, faágak, és ez nagyon nincs így rendjén.

Sokan még talán nem tudják, hogy megszületett a közterület-használati rendeletünk, amely épp ezt szabályozza, rögzíti a telektulajdonosok kötelezettségeit, ez is közéjük tartozik – reagált a polgármester, hozzátéve, hogy érdemes lenne elgondolkodni egyes növények kerítésen kívüli ültetésének korlátozásáról, de ugyanígy gondot okoznak a ritka lécezetű kerítések is, amelyen épp kifér a kutya orra, feje. Amíg nem történik baj, addig nem foglalkozik vele a gazda, de amint megmar valakit, az feljelentést tesz és a gazdát meg fogják büntetni a nem megfelelő ebtartás miatt – mondta a polgármester, majd a testület zárt ülésen hozott döntést a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

Kevesebb