Új szabály a nyugdíj megállapításához

2024. February 8., Thursday 12:42

Új dokumentumot kell megőrizni ahhoz, hogy a megfelelő nyugdíjat kapjuk. A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összege a szolgálati időtől és a nyugdíj alapjául szolgáló keresettől függ, a nyugdíj-megállapításhoz pedig előírják, hogy a foglalkoztatóknak mely dokumentumokat meddig kell megőrizniük.

Mint az Adó.hu felhívta rá a figyelmet, a vonatkozó jogszabály alapján 2024 januárjától a megőrzendő dokumentumok köre bővült a foglalkoztatási igazolásokkal. 2024. január 1-jétől a munkaviszony megszűnésekor a munkaadó foglalkoztatási igazolást köteles kiállítani a kilépő munkavállalónak, mely egyetlen nyomtatványba foglalja a korábbi, a kilépéskor kiadandó igazolásokat. A foglalkoztatási igazolás kiállítható elektronikus formában, de a munkavállaló kérheti papír alapon is. A foglalkoztatási igazolást a munkaadó felmondása esetén az utolsó munkában töltött napon, egyéb esetben a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül köteles kiadni a munkaadó a munkavállaló részére.

Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, akkor a megőrzendő iratok fellelhetősége érdekében köteles bejelenteni a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, hogy hol őrzi a fent nevesített munkaügyi iratokat.

Ha pedig a foglalkoztató nem vagy késedelmesen, illetve nem az előírt módon teljesíti bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét, mulasztási bírságot köteles fizetni. A bírság 50 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, de ha a jogsértést egy éven belül ismét megállapítják, akár egymillió forint is lehet.

Kevesebb