Kitüntető díjakról és babaköszöntő csomagról is határoztak

2024. March 21., Thursday 13:53

Az idei évben alanyi jogon járó 70 ezer forint értékű babaköszöntő csomagot vehetnek át Szákszenden az újszülöttek szülei. A támogatás természetesen azokat a családokat is megilleti, akiknél már megérkezett a baba – a többi között erről is határoztak március 20-ai ülésükön a szákszendi képviselők.

Papp Attila Csaba polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekről készült beszámolójából a Faluházat érintő fejlesztést emelte ki: a projekt keretében a hőszivattyú hűtő-fűtő klímaberendezés kiviteli terveinek és tervezői költségvetésének elkészítésére már elfogadták a nyertes ajánlatot bruttó 317.500 Ft-al.

A képviselők második napirendként tárgyalták és egybehangzóan elfogadták a községi kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet, amellyel három elismerést alapítottak. A jövőben a Szákszend Községért Elismerést azon személynek vagy szervezetnek lehet adományozni, akik (amelyek) Szákszend községért végzett több éves önzetlen munkájukkal a község és lakosság számára kiemelkedőt és maradandót alkottak. A Szákszend Község Ifjú Tehetsége Díj azon 30. életévét be nem töltött személyeknek adományozható, akik országos vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a fizikai, illetve a szellemi teljesítmény területén példát mutattak, a közösségért végzett munkájukkal hozzájárultak a község fejlődéséhez. A Szákszend Község Szolgálatáért Díj olyan személyeknek adományozható, akik a falu közéletében köztisztviselőként, közalkalmazottként, egészségügyi dolgozóként, vagy a közbiztonság területén kiemelkedő munkát végeztek.

Az ülés további részében módosították a szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A polgármester szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy a rendelet a mini bölcsődei ellátást szabályozta, az intézmény viszont tavaly júniustól bölcsődei szolgáltatást nyújt. Egyrészt ezért vált szükségessé a módosítás, másrészt a lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei 2017 óta változatlanok, miközben a fogyasztói árak azóta közel 50%-kal nőttek. Az öregségi nyugdíj havi átlagösszege is emelkedett 2017-től 2023-ra közel 68%-ra, ezért a támogatotti körből többen kiszorultak. Az elfogadott módosítás szerint lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 128.250 Ft-t, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 185.250 Ft-t.

A szociális helyzet alapján nyújtott babakelengye támogatás mellett minden, az idei évben született szákszendi újszülöttet babaköszöntő csomaggal üdvözöl Szákszend Község Önkormányzata nevében a polgármester, a csomag jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül jár – határoztak a képviselők. A babaköszöntő csomagra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a gyermek születésekor a településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él. A csomag formája természetbeni, egyszeri, legfeljebb 70.000 Ft értékű támogatás, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

A testületi ülésen határoztak arról is, hogy pályázatot írnak ki a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda magasabb óvodavezető beosztásának betöltésére, elfogadták a fogorvosi ügyeleti ellátás hozzájárulási díjemelését, Dr. Tóth Csaba háziorvos és Wessel Tünde körzeti védőnő beszámolóját a közegészségügy 2023. évi helyzetéről, Takács Gyöngyi, a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vezetője és Kovács Laura kirendeltségvezető tájékoztatóját a falu elmúlt évi szociális alapszolgáltatási tevékenységéről, az egyebek napirendben pedig beigazolódott, milyen hasznosak a közterületi kamerák. Gyerekcsíny történt ugyanis, árvácskákat és közterületi díszeket tulajdonítottak el, de mint kiderült, a gyerekek ajándéknak szánták. A szülőket értesítették, a csínytevés következményeitől eltekintettek.

Kevesebb