Felhívás partnerségi egyeztetésre

2024. April 8., Monday 12:53

Szákszend község önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a helyi építési szabályzat módosítása kapcsán partnerségi egyeztetést tart.

A helyi építési szabályzat módosítása egyéni kérelemre folyamatban van, a módosítás az Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezetben létesíthető birtokközpont helyi rendelkezéseit tartalmazza.

Véleményt nyilvánítani vagy észrevételt tenni a módosító rendelettel kapcsolatban 2024. április 19-ig lehet elektronikus úton a hivatal@szakszend.hu elérhetőségen, vagy írásos beadvánnyal a Polgármesteri Hivatalban.

Kevesebb