Újabb pályázat benyújtásáról döntöttek

2024. May 23., Thursday 12:47

Tíz napirendet tárgyaltak a május 22-ei ülésükön a szákszendi képviselők, a többi között módosították az idei évi költségvetést, elfogadták az elmúlt esztendő zárszámadási rendeletét, döntöttek a tanévkezdési támogatásról és újabb pályázat benyújtásáról is határoztak.

Tavaly a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait az előző évekhez hasonló színvonalon látta el, biztosított volt a költségvetésének bevételi kiadási egyensúlya, működése, az intézmények működőképességének megőrzése és a folyamatban lévő beruházások befejezése, likviditási nehézség nem adódott, az intézményeknél és az önkormányzatnál is a takarékos gazdálkodás volt a jellemző – állt a költségvetés végrehajtásáról készült beszámolóban.

Papp Attila Csaba polgármester szóbeli kiegészítésében a sikeres pályázatokat emelte ki: a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó forrásból 1.146.810 forintot nyertek el 43 köbméter tűzifa vásárlásához, így 42 háztartást részesíthettek támogatásban. A faluház TOP Plusz-os, majdnem 70 milliós támogatásból megvalósuló fejlesztése jelenleg is tart. Mintegy 83 millió forintos támogatásból elkészültek a csapadékvíz-elvezető árkok, 787 ezer forint értékben bővítették a kamerarendszert, a gyalogos átkelőhely kialakítása 4.5 millióba, az iskolai lakás felújítása 2 millió 156 ezer forintba került.

A tanévkezdési támogatásra két javaslatot nyújtott be a polgármester. Mindkét javaslatban szerepelt, hogy a nyolc-és hatosztályos képzést biztosító oktatási intézmény 5-12. évfolyamán tanuló diák, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó, 25 év alatti tanuló, középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 9-13 évfolyamon, 20 év alatti tanuló és felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, 25 év alatti hallgató részesülhessen támogatásban. Az „A” javaslat szerint a Szákszendi Öveges József Általános Iskolába járó diák, a „B” alternatíva szerint pedig az általános iskola 1-8. osztályos tanulója intézménytől függetlenül részesülhet támogatásban. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az „A”, a Szociális, Kulturális és Sport Bizottság pedig a „B” alternatíva elfogadását javasolta, a testület végül minősített többséggel az „A” mellett voksolt.

Az elfogadott rendelet szerint az általános iskolás tanulókat, a nyolc-és hatosztályos képzésben tanulókat, valamint a középiskolás tanulókat tízezer, a speciális oktatási intézmény és felsőfokú oktatási intézményben tanulókat húszezer forintos tanévkezdési támogatásban részesíti az önkormányzat, a kérelmeket szeptember 1-jétől 30-áig lehet benyújtani.

A folytatásban határoztak az óvoda igazgatói munkakörének betöltéséről. Elhangzott, hogy egy pályázat érkezett be. Az aspiráns nem rendelkezik igazgatói szakképzettséggel, de vállalta, hogy megszerzi, ezért a képviselők úgy határoztak, hogy 2024. augusztus 1-jétől 2026. július 31-éig Fodorné Pintér Veronikát bízzák meg az igazgatói teendők ellátásával.

Bár választás lesz júniusban és biztosan változik a testület összetétele, az élet nem állhat meg és ez idő alatt is meg kell ragadni a lehetőségeket – vezette fel a polgármester a 8-as napirendet, amely a Magyar Falu Program egyik pályázati forrásának megcélzására tett javaslatot. Az előterjesztéssel a képviselők is egyetértettek, így döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be az igényelhető legmagasabb támogatási összegre, 45 millió forintra. Siker esetén a Győri utca végén található buszfordulót tervezik felújítani: a két oldalát szegélykővel kirakatni és nagyjából 300 négyzetméter aszfaltborítást, rézsűt, szikkasztó árkot, a buszfordulótól a szennyvíztelep felé az első villanyoszlopig szilárdburkolatú utat kialakítani, s ha marad forrás, akkor a Szákszend külterület 0219/12 helyrajzi számú út aszfaltozására is sor kerülhet.

Kevesebb