Kopjafát avattak a jubileum alkalmából

2017. November 11., Saturday 09:19

Valódi időutazáson vehettek részt pénteken délelőtt a szákszendi Öveges József iskola vendégei az emeleten rendezett kiállításon, ahol az elmúlt 55 év berendezési és felszerelési tárgyai mellett szemléltető eszközöket, korabeli naplókat, füzeteket, bizonyítványokat is megtekinthettek.

Az intézmény jubileumi ünnepségén László Kálmán polgármester köszöntötte a település képviselőtestületének tagjait, az iskola volt igazgatóit, pedagógusait, dolgozóit, diákjait, a szülői szervezet, valamint az egyházak képviselőit, a meghívott vendégeket, akik között ott volt a felvidéki, tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója, Tóth Szilvia, vezetőtársa, Bíróczi Renáta, valamint Tóth Marián, a partnertelepülés polgármestere is. Utóbbiak sok-sok ajándékkal lepték meg a gyerekeket.

Mint azt a község első embere elmondta, büszkék intézményükre, amely generációk sokaságának adott alapot a továbblépéshez, s amely fontos szerepet töltött és tölt be a település kulturális, társadalmi életében. - Az 1500-as lélekszámú település mindennapjaiban az iskola mindig is meghatározó szerepet töltött be, és hiszem, hogy tölt be napjainkban is, hiszen, alakítja, formálja a felnövekvő generáció szemléletmódját, gondolkodását, viszonyulását a világhoz – kezdte ünnepi megemlékezését Palotainé Papp Éva igazgató, aki így folytatta: 1962-ben nyitotta meg kapuit az új iskola a felső tagozattal, amely a környék egyik legszebb, legjobban felszerelt intézménye volt akkor. 1972-ben ideköltözött az alsó tagozat is, ezért két műszakos oktatás folyt. Reggel fél nyolctól este hat-hét óráig tartott a tanítás és a különböző foglalkozások. 1986-ban jelentős állami kölcsönnel, valamint a helyi lakosok társadalmi munkájával elkezdődött egy új épületszárny alapozása. 1987 augusztusában - 30 éve - átadták a lapos tetejű, modern földszintes iskolaépületet, mely közvetlenül a másikkal szemben épült fel. 2003-ban részben újabb beruházás eredményeként bővült az iskola. Elkészült a szárnyakat összekötő aula, és az intézmény Öveges József nevét vette fel.

- Jelenleg a 101 tanulót 12 pedagógus tanítja, és 5 fős technikai személyzet segíti az oktató-nevelő munkát. A hagyományos értékek képviseletében, a hagyományok átörökítésében élen járunk. Örökös ökoiskolaként működünk, ebből adódóan középpontban az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés áll. Megannyi színes kötelező tanítási órán kívüli programmal készülünk tanítványaink számára. Segítséget adunk a tehetségígéreteknek, és nagyon, nagyon sok figyelmet fordítunk a lassabban haladókra. Hiszem, tudom, hogy értékes, nyitott iskola a miénk: tartalmi gazdagsággal, sokszínűséggel, az újdonságok iránti fogékonysággal, igényességgel és tehetséggel felvértezve. Ezt bizonyítják a régebbi növendékek sikeres életpályái, amelyekkel nemcsak szűkebb és tágabb környezetünkben is találkozhatunk – fogalmazott Palotainé Papp Éva, aki László Kálmánnal helyezett el koszorút a névadó emléktáblájánál.

Az ünnepséget a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának növendékei, valamint a diákok tették műsorukkal emlékezetesebbé, ezt követően pedig udvaron felállított, ebből az alkalomból emelt kopjafánál folytatódott a program.

- Folyamatosan érlelődött bennem a gondolat azzal kapcsolatosan, hogy mi, a jelenben élő pedagógusok, hogyan, milyen módon fejezhetnénk ki a megbecsülésünket az elődök munkája előtt, hogyan, milyen módon tudnánk átörökíteni a mai generáció számára ezt az oly fontos viszonyulást. Ezért állítottuk ezt a kopjafát az elhunyt pedagógusok emléke előtt tisztelegve, akik a településen, falaink közt oktatták-nevelték a rájuk bízott gyermekeket – mondta az intézményvezető, majd lehullott a lepel Balogh József fafaragó alkotásáról, amit az egyházak képviselői áldottak meg.

Az esemény képeit a Fotótárban tekintheti meg!

A kopjafa avatásról következő anyagunkban számolunk be!

Kevesebb