Szociális központ létesül Szákszenden

2017. July 6., Thursday 10:18

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a közeljövőben több mint 60 településen valósulnak meg fejlesztések: intézmények újulnak meg, épületenergetikai korszerűsítésekre kerül sor, iparterületek kerülnek kialakításra, turisztikai látogatóközpontok nyílnak meg, de számos településen az egészségügyi és szociális alapellátás területén is fejlesztésekre számíthat a lakosság.

A megyei önkormányzat többek között Szákszend pályázatát is támogatta, ahol uniós forrásból szociális és gyermekjóléti központot alakíthatnak ki. A kiválasztott, önkormányzati tulajdonban lévő épületet átalakítják és korszerűsítik, hő- és vízszigetelik, akadálymentesítik, napelemes rendszert építenek ki, ezen kívül bútor és eszközbeszerzésre is sor kerül. A 41 millió forintból megvalósuló projekt során 3 szociális alapszolgáltatás, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése valósul meg, a szolgáltatások így egy helyen, mindenki számára egyenlő eséllyel elérhetővé válnak.

„A területi elvet figyelembe véve a tervezett illetve az előkészítés alatt álló fejlesztések a megye egész területét lefedik. Kiemelten fontosnak tartom ugyanis a kistelepülések, a községek támogatását” – mondta Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke a megítélt TOP-os támogatásokkal kapcsolatban. Hozzátette, a munka nem áll meg: március 31-ével megjelentek a 2017. évi TOP-os pályázatok is. A kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat még a településeknek. Inkubátorházak fejlesztésére, leromlott városi területek rehabilitációjára, helyi identitás és kohézió erősítésére, valamint újabb turisztikai, közlekedési, vízrendezési és energetikai projektekre nyújthatnak pályázatokat az önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban szereplő szervezetek.

„Fontosak azok a pályázati lehetőségek, amelyek a kistelepülések igényeit veszik figyelembe. Elsősorban ugyanis a településeken élők tudják, hogy mely területeken van szükségük fejlesztésekre. Ezért jött létre az úgynevezett Területi Operatív Program (TOP), amely a megyei önkormányzaton keresztül közvetlenül a községekhez jut el, ahol - akár energetikai, akár más célú beruházások valósulnak meg, a fejlesztések mind az ott élők, így a közösség erősödését tudják majd szolgálni” – tette hozzá Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője.

Kevesebb