Mi lesz veled óvoda?

2018. February 21., Wednesday 07:51

Az elmúlt héten több mint harminc szülő aláírásával érkezett az a petíció a képviselő-testület ülésére, amely az óvoda egyházi fenntartásba adásának javaslatát vetette fel.

A döntéshozók hosszas konzultációt követően jutottak arra az elhatározásra, hogy a község teljes lakosságát érintő kérdésben lakossági fórumot hívnak össze. Bár a település weboldalán, a legnagyobb közösségi oldalon, illetve a kifüggesztett hirdetményekből több százan szereztek tudomást az eseményről, mégis, alig több mint negyvenen jelentek meg a faluházban a kedd esti eseményen.

Hartmann Imre alpolgármester, levezető elnök ismertette a fórum menetét, amiről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült, majd László Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, meglepetésként érte az önkormányzatot a szülői beadvány, hiszen az óvodát kötelezően ellátandó feladatként üzemeltetik, és a képviselők részéről fel sem merült a feladat átadása.

Az elmúlt évtizedben a község tízmilliókat költött az intézményre. A csoportszobák felújítása, a vizesblokkok modernizálása, a napelemmel való ellátás, a nyílászárók cseréje, a teljes szigetelés, nem beszélve a felszerelés és játékeszközök folyamatos cseréjéről, mind annak bizonyítéka, hogy jól sáfárkodtak a közösségi vagyonnal.

Szákszend első embere ugyanakkor számos kérdést is felvetett a szülői kezdeményezéssel kapcsolatban: mit jelent az egyházi fenntartás? Milyen jogszabályi feltételei vannak a vagyon használatba adásának? Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik szülei nem kívánják igénybe venni az egyházi óvodát? – sorolta László Kálmán.

Szőts Csilla óvodavezető értetlenségének adott hangot az üggyel kapcsolatban, hiszen mindenben megfelelnek a törvényi előírásoknak – ezt a közelmúltban lezárult ellenőrzés is igazolja. Talán van egy másik stáb, és nekik kell a helyünk? – tette fel a kérdést Szőts. Kevés ilyen jól felszerelt intézmény van a környéken, s mi minden nap a gyermekekért megyünk be oda – fogalmazott.

Író Sándor plébános hozzászólásában azt emelte ki, hogy az egyház célja a gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének segítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori sajátosságok figyelembevételével. Megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra, s az abban végbemenő változásokra, s a gyermeket képessé tenni a hit befogadására. A plébános arra is felhívta a figyelmet, hogy a község az átadással megtakarítja a az óvodára költött eddigi milliókat, bár ezt az összeget adományként az intézményre fordíthatja.

A fórum ezen részén a jelenlévők kicsit elbizonytalanodhattak, hiszen már az iskola is bele lett keverve a témába, s mint később kiderült, valóban komplex megoldásban gondolkodik a katolikus egyház: mindkét intézményt átvennék.

Ezt több szülő is alátámasztotta, akiket azzal vettek rá a petíció aláírására, hogy veszélyben az iskola, de az egyház csak együtt veszi ezeket fenntartásba az óvodával. A rendezvényen, és ezt megelőzően is, már az aláírók közel harmada jelezte: mégsem támogatja a kezdeményezést, s közülük többen a rendezvényen is kifejezték aggodalmukat, hogy egy jól felszerelt, a település lakóinak megelégedésére működő, saját óvodát miért kell kiadni a kezükből.

Hartmann Imre összefoglalóját követően aztán kiderült, hogy nem sok esély van az idei átadásra, hiszen, mint azt László Kálmán az óvodában jelenleg is folyó beruházás támogatói szerződéséből felolvasta: A támogatással létrehozott vagyon csak indokolt esetben, egyedi kérelem alapján, a támogató előzetes jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, terhelhető meg.

Kevesebb