Beszámolók a községi szolgáltatásokról

2019. March 27., Wednesday 19:10

Emődi Ferencné hivatalvezető beszámolójával vette kezdetét a szerdai képviselő-testületi ülés, aminek témája az Oroszlányi Járási Hivatal 2018-as tevékenysége volt.

Mint azt az előterjesztés tartalmazta, a hivatal az elmúlt esztendőben kiemelt figyelmet fordított a Szolgáltató Állam helyi szintű megvalósítására, az ügyfelek bürokráciamentes, jogszabályszerű, gyors és hatékony kiszolgálására. Tevékenységét a kiegyensúlyozott működés, a szakmai feladatellátás minőségi javulása, a szolgáltatás színvonalának emelkedése jellemezte.

A Kormányablakban intézhető feladat és hatáskörbővítésre tekintettel az ügyintézők képzése megvalósult, a telefonon és az időpontfoglaló rendszer segítségével elektronikusan történő ügyfélfogadás (foglalási intervallum, foglalható ügykörszám) lehetősége bővült. Az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseit lehetővé tevő fejlesztések kapcsán folyamatosan gondoskodtak a tájékoztatásáról, az ügyintézési rendelkezések népszerűsítéséről. 2017. év és a 2018. év ügyfélforgalmi adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a kormányablak ügyfél kiszolgálása 42.240 főről 48.440 főre emelkedett, az ügyfélszolgálaton személyesen megjelent ügyfelek száma 44,055 %-kal nőtt.

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon a hatáskör-racionalizálás és felülvizsgálat eredményeként 2017-ben új feladatként jelentkeztek a fogyasztóvédelmi-, igazságügyi-, a közlekedési igazgatási, továbbá a földművelésügyi feladatok közül a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, törlése, módosítások átvezetése, illetve az őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése. A hatáskör-racionalizálás eredményeként kibővültek az osztály közoktatási feladatai is. Az osztály egy munkatársa a járáshoz tartozó településeken – Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Szákszend – élők számára az adott település polgármesterével és jegyzőjével egyeztetett napokon ügysegédi feladatokat is ellát, hetente 2 alkalommal 4 óra időtartamban fogadja a járáshoz tartozó települések lakosait.

A Foglalkoztatási Osztály tavalyi munkatervében négy terület mentén kerültek a feladatok meghatározásra. Munkáltatói kapcsolattartás és állásfeltárási tevékenység bővítése a munkaterv szerint megtörtént. A 2018. évi feltárt álláshelyek száma 21,17%-kal haladta meg a tervezettet. Nőtt a megelőző munkaerő-piaci intézkedések preventív módon történő biztosítása, valamint a humánszolgáltatással érintett ügyfelek száma és aránya. Kiemelt figyelmet fordítottak a munkatársak a leghátrányosabb helyzetű ügyfelek egyéni szükségleteinek megfelelő támogatásba és szolgáltatásba vonására.

- A hivatal tavaly is részt vett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet program sikeres lebonyolításában az ügyfelek részére a pályázatok benyújtásához, valamint a szállásfoglaláshoz szükséges segítségadással. Ugyancsak részt vett az Egészségügyi Szolgáltatási Tér kampány bonyolításában, valamint a tájékoztató anyagok orvosok részére történő kiosztásában. A Kormányablak számos, az ügyfelek érdeklődését kielégítő kormányzati tájékoztató prospektusok terjesztésében, népszerűsítésében, a megismerési lehetőségnek biztosításában vett részt – számolt be munkájukról Emődi Ferencné hivatalvezető.

A továbbiakban még több mint egytucat téma került a döntéshozók elé: javaslatot fogadtak el többek között a házszám megállapításáról, valamint a házszám-és közterületnév táblák elhelyezési szabályairól, beszámolót a település szociális alapszolgáltatási tevékenységéről, illetve a védőnői munkáról (utóbbi kettőről külön anyagban számolunk be).

Kevesebb