Segítenek a rászorultakon

2019. March 31., Sunday 07:51

A képviselő-testület legutóbbi ülésén fogadta el azt a beszámolót, ami a település tavalyi szociális alapszolgáltatási tevékenységét ismerteti.

Mint az a Takács Gyöngyi intézményvezető által összeállított anyagban olvasható, Szákszend önkormányzati rendeletében a szociális szolgáltatások körében étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít. Biztosítja az egyes szolgáltatások közötti koordinációt. Ellátja a területén az igények felmérését, a gondozás megszervezését, valamint tájékoztatást nyújt az ellátási területen élőknek a településen működő szociális ellátásokról.

2015. december 31-ig a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtást a Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulással kötött megállapodás keretében biztosította az önkormányzat, 2016. január 1-jétől pedig saját hatáskörben.

Az önkormányzat helyi rendelete szerint szociális étkeztetésben azon személy részesülhet, aki 70. életévét betöltötte, egyedül él, vagy egyedül álló és 65. életévét betöltötte, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, vagy hajléktalansága miatt indokolt. A szociális étkezést 2018-ban 20 fő vette igénybe.

A községben élő emberek egy része szociális, vagy egészségi állapota miatt nem képes önmagát ellátni. Egészségi állapotuk miatt intézményi, illetve kórházi ellátásra nem szorulnak, illetve arra nem vállalkoznak. Számukra a házi segítségnyújtás adhat megfelelő segítséget otthonuk megtartása mellett, mely alapellátás keretén belül saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában nyújt segítséget. A házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása az ellátott kérelme alapján történik.

Tavaly a házi segítségnyújtásban részülők száma 16 fő volt. Szociális segítésben 6 fő, személyi gondozásban 10 fő. A gondozottak többsége 70 éves kortól veszi igénybe a szolgáltatást, a 80 éves kor feletti gondozottak száma 6 fő volt – áll a beszámolóban.

Kevesebb