Szabályszerűen működik a hivatal

2019. May 23., Thursday 06:45

Öt napirendi pontot tárgyalt szerdán a képviselő-testület, melyek között a tavalyi évet értékelő belső ellenőri jelentés is szerepelt.

A 2018-as év költségvetési beszámolójának eljárásrendjét, a zárszámadási kötelezettségek teljesítésének a szabályszerűségét vette górcső alá az ellenőrzés, amely többek között megállapította: a szükséges szabályzatok elkészültek. Valamennyire elmondható, hogy az ASP számítógépes rendszer életbe lépése miatt az áttekintésük indokolt. A Gazdálkodási Szabályzatban az egyes aláírásokat végző (kijelölő) személyekről és az eljárási, dokumentációs részletszabályokról is rendelkezni szükséges. A zárszámadási rendeletet mellékleteivel a képviselő-testület határidőben elfogadta. A zárszámadásban az Áht-ban, az Ávr-ben elvárt tartalmi elemek nem voltak teljes körűek, ugyanakkor az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem volt. Mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Az ülésen szóba került a bölcsőde működésének szakhatósági engedélyeztetése is, amely során kiderült, hogy meg kell oldani az épület villámvédelmét, ez azonban nem akadálya annak, hogy szeptembertől itt fogadják a beíratott apróságokat.

Elkészült a Falunap végleges rendezvényterve is, ami hamarosan felkerül a program menübe.

Kevesebb