Ismét az orvosi ügyeletről

2022. December 15., Thursday 13:47

Sürgősségi indítványként ismét tárgyaltak a szákszendi képviselők a december 14-ei ülésükön a jövő évi központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról, a napirenddel együtt összesen tíz előterjesztés került terítékre.

Az ülésen a képviselők igazgatási szünet elrendeléséről is döntöttek, valamint a két ünnep között a költségcsökkentés érdekében az önkormányzat intézményeinek bezárásáról. Az előterjesztő Papp Attila Csaba polgármestertől elhangzott, hogy az óvodában és a mini bölcsődében igényfelmérés készült, a visszajelzések szerint az érintett időszakban a szülők egyik intézményben sem igénylik a szolgáltatást. A hivatalban a halaszthatatlan ügyeket az igazgatási szünet alatt is ellátják. A hozott döntés szerint az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban december 23-a és 2023. január 3-a között lesz igazgatási szünet, a Mini Bölcsőde december 23-ától 31-éig tart zárva, míg a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda december 22-étől 2023. január 3-áig.

Legutóbb 2018 novemberében határozta meg a testület az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és tárgyi eszközök bérleti díjait, a mostani ülésen emelésekről határoztak.

A Szociális-kulturális és Sportbizottság álláspontját ismertető Barota Róbert elmondta, hogy a bizottság a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a nagyterem bérleti díja esküvők esetén 80.000 Ft/alkalom legyen, egyéb közösségi tevékenységnél, mint például osztálytalálkozó 30.000 Ft/alkalom.

Papp Attila Csaba polgármester válaszában jelezte, hogy a nagyterem fűtése sokba kerül, és véleménye szerint osztálytalálkozó esetén elegendő a kisterem, illetve az előtér, ha pedig nagyobb létszámú az osztály, akkor többfelé osztódik az összeg. Azt is elmondta, hogy a jótékonysági báloknál térítésmentes a nagyterem használata.

Hartmann Imre alpolgármester arra emlékeztetett, hogy 15 évvel ezelőtt született egy elvi állásfoglalás, miszerint a terem bérbeadásával támogassák az osztálytalálkozókat, hogy az idegenbe szakadt itteni ifjak, akik már idősebbek összejöjjenek, otthon érezzék magukat, és hogy sokallja a ilyen célra 80.000 Ft-t.

Dr. File Beáta jegyző arra hívta fel a figyelmet, hogy a bérleti díj alkalomra szól, nem órák alapján, a szervezők akkor is használják a termet, amikor berendezik, és a rezsiköltségek mellett a takarítás is szerepel az összegben. Klestenitz Miklós úgy vélte, hogy mínuszokban 25 főre felesleges fűteni a termet, s később az is elhangzott, hogy a kisteremben elfér 30 fő. Az előterjesztést végül valamennyi képviselő elfogadta.

Az ülésen ismét tárgyaltak a központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról, miután Oroszlány beszerzési eljárást indított „Rendelési időn kívül végzett központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyeleti szolgáltatás Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén” tárgyban. Az ajánlattételi felhívással közvetlenül megkereste a jelenlegi szolgáltatót, s végül az árajánlat a jelenleg hatályos, 2022. december 31-ig alkalmazandó szolgáltatási díjhoz képest lényegesen, 79 %-kal magasabbnak bizonyult, amelyet – a többi között – az egészségügyben tapasztalható 30%-os béremelés, illetve rezsiemelkedés indokolt.

Dr. File Beáta jegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy a parlament 7-én elfogadta azt a törvénycsomagot, amelyben az egészségügyi jogszabályokat, köztük az orvosi ügyeletre vonatkozót is módosította. E szerint január elsejétől általános szabályként az Országos Mentőszolgálatnak kell ellátni a felnőtt-és gyermekorvosi ügyeletet. A fogászati ügyelet ellátása továbbra is önkormányzati feladat. Ugyanakkor még sem a jogszabály, sem a végrehajtási rendelete nem jelent meg. A rendelkezésre álló információk szerint az Országos Mentőszolgálat fokozatosan veszi át az ügyeleti rendszer kialakítását, első körben azokon a településeken, amelyek nem rendelkeznek szerződéssel. A jegyző azt is elmondta, hogy kértek árajánlatot az Országos Mentőszolgálattól is, de nem adtak, mivel Oroszlány és a települések rendelkeznek szerződéssel. S mivel más szolgáltató nem pályázott, kénytelenek elfogadni a jelenlegi ajánlatát. Végül abban állapodtak meg, hogy egy évre szóló szerződést kötnek, amely megszűnik, ha évközben átveszi a feladatellátást a mentőszolgálat. A testület végül elfogadta az előterjesztést.

Kevesebb