Ismét a szabálytalan parkolásokról

2023. January 20., Friday 14:42

Kilenc napirendet tárgyalt a január 18-ai ülésén a szákszendi képviselő-testület, a többi között módosították Szervezeti és Működési Szabályzatukról szóló rendeletet, elfogadták a település idei évi rendezvénynaptárát, és első körben a költségvetését, valamint az elmúlt év sajtómunkájáról, kommunikációs tevékenységéről készült beszámolót.

A két ülés közötti eseményeket összegző polgármesteri beszámolóból Papp Attila Csaba kiemelte, hogy megérkeztek az árajánlatok a „Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra, s mint kiderült, 80 millió forintba kerülne a megvalósítás, amely meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét. A támogatási összeg 39 millió, a hiányzó 55 millióra többlettámogatás iránti kérelmet nyújtottak be, a polgármester reményét fejezte ki, hogy megkapják a kért összeget.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy – korábbi felvetések alapján – decemberben az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársai a járdán való parkolás szabályait ellenőrizték, a szabálytalankodókat figyelmeztették, miközben véleménye szerint szigorúbb szankcióra lenne szükség. Klestenitz Miklós képviselő kérdésére azt is elmondta, hogy mivel KRESZ szabályok megsértéséről van szó, az önkormányzat nem szankcionálhat. Többen sorolták, hogy milyen szabálytalanságokkal találkoznak. Például, hogy az autósok a forgalommal szemben állnak meg, valamint legalább plusz egy métert elfoglalnak az útból, de van, hogy a járdát is, s amikor felmerül a kérdés, hogy miért nem az udvarban parkolnak, az a válasz érkezik, hogy az a gyerekeknek kell játszani. A polgármester azt is elmondta, hogy a szabálytalankodókkal csak a közterület használat kapcsán tudnak eljárni, és feljelenteni őket.

Az ülésen a képviselők módosították a szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet. Az előzményről a településvezetőtől elhangzott, hogy idén bevezették a szociális vetítési alapot, amely felváltja a szociális területen az öregségi nyugdíjminimumot. A szociális rendeletben az egyes ellátásoknál a viszonyítási alap a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege, amelyet így módosítani kell a szociális vetítési alapra. E mellett a szociális rendelet felülvizsgálatakor úgy ítélték meg, hogy egyes ellátásoknál indokolt a jogosultsági feltételek megváltoztatása, mert az elszabadult infláció és a jelenlegi árak mellett, illetve az emelkedett nyugdíjösszegek miatt kiszorultak a lakosok az ellátásokból. Ezért az előterjesztés egyes ellátásoknál a jogosultsági feltételek ésszerű, közel 30 százalékos emelését tartalmazta, melyet elfogadott a képviselő-testület.

A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsőde és a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról is tárgyaltak a képviselők. A testület jóváhagyásával a mini bölcsőde augusztus 21-étől szeptember 4-éig tart zárva, erről az intézményvezetőnek február 15-ig kell tájékoztatnia a szülőket. Az óvoda esetében Zách Gizella vezető augusztus 7-étől szeptember 4-éig tervezte a zárva tartást, a képviselők viszont úgy határoztak, hogy a február 8-ai ülésre készítsen a szülők körében felmérést, elfogadják-e az időtartamot, és az ő visszajelzéseik alapján ismét tárgyalják a napirendet.

Kevesebb