Megszületett Szákszend költségvetése

2023. February 10., Friday 13:55

Eredetileg 14, végül egy sürgősségi indítvánnyal kiegészítve 15 napirendet tárgyalt a február 8-ai ülésén a szákszendi képviselő-testület. A döntéshozók – a többi között – módosították az elmúlt évi költségvetést, elfogadták az ideit, és ismét tárgyaltak a Kiskuckó Óvoda nyári zárva tartásáról.

Papp Attila Csaba polgármester két ülés közötti beszámolójában elhangzott, hogy az óvodában vizesedik a fal, és a parketta állapota sem megfelelő, ezért az év során ezeket a felújítási munkálatokat biztosan el kell végezni. A Száki utca 95/A. szám alatt található önkormányzati lakásban is felmérték az elvégzendő munkálatokat, aminek a költsége meghaladja majd a 2.5 millió forintot. A polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy egy társaság a volt laktanya területén gyűjtene be fa csomagolási hulladékot, amiből faaprítékot állítana elő. A tevékenységük nem zavarná a lakosság nyugalmát, hiszen a tervezett teherautó forgalom nem érinti a lakott részt, illetve a gépek zajterhelése sem éri el azt a szintet, amely a legközelebbi lakott területen érzékelhető lenne. A településvezető kiemelte: a társaság a területhez vezető utat folyamatosan karban tartaná, és a tevékenységüket igény szerint olyan elemekkel (zöldhulladék átvétel) is bővítenék, amely könnyítené Szákszend működését.

Az idei évi költségvetésről készített és elfogadott rendelet-tervezet majdnem 63.7 millió forintot irányoz elő a fejlesztési elképzeléseik megvalósításához, ezért – olvasható az előterjesztésben – fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek kiaknázására, mivel idén sem kívánnak folyószámlahitelt felvenni.

Az önkormányzat és intézményei ezúttal is egységes irányelvek alapján állították össze a költségvetés számszaki adatait, a tervezés során személyes egyeztetésekre is sor került, a döntéshozók minden intézményvezetőt a kiadások átgondolására, prioritások felállítására kértek a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében. A gazdálkodást továbbra is a következő célkitűzések határozzák meg: az intézményhálózat, az üzemeltetés működőképességének folyamatos, magas színvonalú megtartása, a község fejlődését elősegítő új pályázatok további előkészítése és lebonyolítása, valamint az adóbevételek növelése érdekében szoros együttműködés a vállalkozásokkal. Az idei évi költségvetés szigorú, felelősségteljes, tudatos gazdálkodást igényel, folytatnunk kell a költségkímélő gazdálkodás kialakítását, a hatékonyság és célszerűség következetes érvényesítését – emelte ki az előterjesztés, amelyből az is kiderült, hogy a normatív állami támogatások részaránya a falu összes bevételéhez viszonyítva 34%, az önkormányzat 1 lakosra jutó számított adóerőképessége 38.477.- Ft.

A képviselő-testület a költségvetést 392.757.036 Ft-os kiadási és ugyanennyi bevételi oldallal fogadta el. A bevételeknél majdnem 134 millió forintos működési célú támogatásokkal, 28.500 ezer Ft közhatalmi bevételekkel, 20.705.373 Ft működési bevételekkel, félmillió működési célú átvett pénzeszközökkel és kicsivel több, mint 209 millió finanszírozási bevételekkel terveztek. A kiadási oldal tételei: 111.100.122 Ft személyi juttatás, majdnem 16 millió munkaadókat terhelő járulékok, közel 80 millió dologi kiadások, 5.950 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 4.590 ezer Ft egyéb működési célú kiadások, mintegy 59 millió beruházás, 4.9 millió felújítás, 111.613.619 Ft finanszírozási kiadás.

A legkisebbekről gondoskodó intézmények beiratkozási időpontjairól is döntöttek az ülésen, e szerint a mini bölcsődébe április 24-én és április 25-én lehet 8 és 16 óra között beíratni az apróságokat, az óvodába április 25-én és 26-án 8-tól 16 óráig.

A képviselők ismét tárgyaltak a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról, miután a január 18-ai ülésen nem fogadták el az intézményvezető javaslatát, aki augusztus 7-étől szeptember 4-éig tervezte. A testület akkor úgy határozott, hogy készüljön igényfelmérés, és annak ismeretében tárgyaljanak a kérdésről ismét. A felmérés során az 51 óvodás gyermekből 45 törvényes képviselője nyilatkozott, 44-en elfogadták az óvodavezető által javasolt időtartamot, 1 fő nem. A napirend tárgyalásakor Barota Róbert köztes megoldásként arra tett javaslatot, hogy augusztus 14-étől legyen szünet, Papp Attila Csaba viszont kiemelte, hogy egyetlen embernek sem okozhat gondot az ilyen hosszú időtartamú zárva tartás. A módosító javaslatot végül hárman támogatták, hárman nem értettek vele egyet, s mivel a polgármesteri voks számít döntőnek, ezért a településvezető az eredetit tette fel szavazásra, amit megszavazott a testület, így az óvoda augusztus 21-étől szeptember 4-éig tart nyáron zárva.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának növeléséről is döntöttek szerdán, miután felülvizsgálták a hatályos díjakat, és megállapították, hogy jelentősen elmarad (például) az Oroszlányban alkalmazottaktól. Szákszenden jelenleg a hatályos lakbér mértéke költségelvű lakbér esetén négyzetméterenként és havonta 375 Ft, szociális lakbér esetén 100 Ft. A testület úgy határozott, hogy a jövőben egységesen, négyzetméterenként 500 Ft lesz a lakások havi bérleti díja.

Kevesebb