Lesz többlettámogatás

2023. March 24., Friday 05:49

A szákszendi testület januári ülésén tárgyalt legutóbb a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztéséről, mert a közbeszerzési eljárás során kiderült, hogy a megvalósítás jócskán meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét, ezért többlettámogatási kérelmet kell benyújtaniuk. A március 22-ei ülésre már azzal a jó hírrel érkezett Papp Attila Csaba polgármester, hogy megkapták az 55 millió forintot meghaladó többlettámogatást, így az össztámogatás értéke 105 millióra növekedett, amiből már megvalósítható a fejlesztés.

Az ülés nyílt részében 11 napirendet tárgyaltak a képviselők, szintén a két ülés közötti beszámolóból derült ki, hogy megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Mini Bölcsőde udvarán, a polgármester mindenki számára köszönetét fejezte ki, aki akár a kétkezi munkájával, akár eszközzel segítette azt.

A képviselők módosították az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló, egyébként 2016-tól hatályos önkormányzati rendeletet, miután idén bevezették a szociális vetítési alapot, amely felváltja a szociális területen az öregségi nyugdíjminimumot, a helyi rendeletben az volt a viszonyítási alap. A rendelet felülvizsgálatakor úgy ítélték meg, hogy a támogatásoknál indokolt a jogosultsági feltételek megváltoztatása, mert az elszabadult infláció és az emelkedett bérek miatt szinte senki sem lenne jogosult a támogatásra, miközben a falu érdeke azt kívánja, hogy minél több fiatal telepedjen ott le, illetve hogy megtartsák őket. Idén a szociális vetítési alap összege 28.500 forint, az elfogadott módosítás szerint támogatásban részesíthető rászorultság alapján minden olyan igénylő, akinél a családjában a kérelem benyújtását megelőző fél évben az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át, a gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén pedig a 900 %-át.

Az ülésen határoztak arról is, hogy az önkormányzat megállapodást köt az ebrendészeti feladatok ellátására az oroszlányi önkormányzat tulajdonában álló, Bokodi úti ebrendészeti teleppel, amely kiválóan működik és folyamatos a fejlesztése. Dr. File Beáta jegyző kérdésre válaszolva elmondta, hogy a telep munkatársai jelzésre azonnal indulnak majd Szákszendre. Ehhez mindkét önkormányzat részéről szükség lesz kijelölt kapcsolattartóra, mivel a lakossági bejelentések a hivatalban tehetőek majd meg. A téma kapcsán merült fel Hartmann Imre alpolgármester részéről az állatkínzás kérdése, amelyre sajnos épp a közelmúltban Szákszenden is akadt példa, a kutya, mire odaértek az állatmentők, elpusztult. A történtekről a polgármester elmondta, hogy feljelentés történt, őt is értesítették, ki is ment a helyszínre. A hír a közösségi médiában is elterjedt, reméli visszatartó erő lesz. Azt is hozzátette, hogy az önkormányzat ilyen esetekben nem járhat el, ha valaki ilyesmit tapasztal, az vagy az állatvédőknél, vagy a rendőrségen tehet bejelentést.

A folytatásban a testület fél millió forintos támogatást szavazatott meg a Szákszendi Református Egyházközség számára, amely az elmúlt időszakban majdnem 14 millió forintos pályázati forrást kapott a templom belső felújítására, de az összeg nem fedezi a teljes költséget, ahhoz az egyházközségnek majdnem 2 millió forintos önrészt kell biztosítania.

Papp Attila Csaba polgármester szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy a testület az egyház számára 2019-ben 1 millió forint támogatást ítélt meg, de az önkormányzat rossz anyagi helyzete miatt azt a következő évben vissza kellett vonnia, miközben azokban az években az egyházak kaptak nagyobb összegű támogatást a beruházások elvégzésére, csak református maradt ki. A kérelem, most, több év elteltével érkezett, és már az önkormányzati forrás is biztosított.

Az ülés további részében módosították a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szakmai dokumentumait, amely a Mini Bölcsőde tervezett gyermeklétszám bővítése és bölcsődei szolgáltatás nyújtása miatt vált szükségessé, majd ismét tárgyaltak a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról. Mint Papp Attila Csaba polgármester elmondta, részt vett egy nevelőtestületi értekezleten, és úgy látja, hogy 2 hét valóban nem elegendő lezárni egy nevelési évet és megnyitni egy újat, ezért támogatja, hogy az intézmény augusztus 14-étől szeptember 4-éig tartson zárva. A testület elfogadta a javaslatát.

Kevesebb